Tomasz Zjawiony

Przedsiębiorca, Pezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, kierował wieloma firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim.

Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en- Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii.

Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie, a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej, przygotowanie praktyczne natomiast zdobywał odbywając staże m.in. w Wydziale Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne.

Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: Włoskich, Hiszpańskich czy niemieckich – gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej.

Członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów spółek również skarbu państwa, pełnił również funkcję pełnomocnika Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.