Prof. Wiesław Banyś

Absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1974 r. związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i romańskie, językoznawstwo kognitywne, kognitywna leksykografia komputacyjna, językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego.

Autor 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, redaktor naukowy czasopisma „Neophilologica” (20 tomów). Wypromował 20 doktorów.

Do najważniejszych osiągnięć naukowych należą: rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego.

Kilkanaście staży naukowych na uniwersytetach francuskich (Université Paris-Sorbonne, Université Paris VII, Université Paris XIII), profesor wizytujący na Université Paris XIII.

Udział w 9 międzynarodowych grantach badawczych (w tym V PR) oraz 2 międzynarodowych grupach badawczych.

Liczne funkcje administracyjne, w tym, m. in. :

  • rektor Uniwersytetu Śląskiego (2008 – 2016)
  • przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) (2008 – 2012)
  • przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (2012 – 2016)
  • członek Zarządu European University Association (2015 – 2019)

Kontakt:
wbanys@prosilesia.pl
wieslaw.banys@us.edu.pl