Prof. Marek Pawełczyk

Prof. Marek Pawełczyk, specjalista z zakresu automatyki oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności akustycznych i drgań.

Jest autorem lub współautorem ok. 190 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim. Był promotorem 4 zakończonych  przewodów doktorskich. Wykonał ok. 500 recenzji artykułów naukowych i projektów. Kierował 9 projektami finansowanymi ze środków ministerialnych, a także 16 projektami przemysłowymi. Wiele z jego opracowań zostało wdrożonych – ponad 1000 sprzedanych licencji. Jest laureatem wielu nagród, m.in. ministra, PAN, FNP, FIAT, SIEMENS. Był stypendystą British Council.

Pełnione funkcje:

  • Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej - od 2016 r.
  • Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania – od 2008r.
  • Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki - 2006-2016
  • Przewodniczący konsorcjum Progres3 skupiającego 17 uczelni z Polski, Czech i Słowacji – od 2016 r.
  • Przewodniczącego Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich w kadencji – od 2016 r.
  • Prezes International Institute of Acoustics and Vibration – 2012-2014
  • Wiceprezes International Instiute of Acoustics and Vibration – 2007-2011 oraz od 2016
  • Redaktor zarządzający czasopisma ogólnoświatowego z listy JCR - International Journal of Acoustics and Vibration – od 2007 r.

W Politechnice Śląskiej jako prorektor odpowiada za sprawy: rozwoju uczelni, badania naukowe, projekty krajowe i międzynarodowe, innowacje i transfer technologii, inkubację przedsiębiorczości, współpracę z zagranicą, a także informatyzację.

Kontakt:

Marek.Pawelczyk@polsl.pl