Kazimierz Karolczak

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.
W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 założył jedną z pierwszych w Polsce agencji - zatrudnienia która stała się wkrótce jedną z największych firm działających w swojej branży na terenie całego kraju.

W 2005 został członkiem założycielem oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), w tej chwili największej w Polsce branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR.

Do 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora generalnego wprowadzając inwestora na polski rynek.

W 2013 roku został powołany na funkcje wicemarszałka województwa śląskiego odpowiedzialnego za sprawy Europejskiego Funduszu Społecznego, Ochrony Środowiska i Kultury.

W obecnej kadencji samorządu województwa został wybrany radnym oraz członkiem zarządu województwa. Zgodnie z nowym podziałem obowiązków odpowiada za nadzór merytoryczny nad wydziałami: Europejskiego Funduszu Społecznego, Inwestycji oraz Gospodarki, Turystyki i Sportu.

12 września 2017, przez zgromadzenie prezydentów, burmistrzów oraz wójtów miast i gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, został wybrany na przewodniczącego zarządu metropolii na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – pierwszego związku metropolitalnego w Polsce. W związku z tym złożył mandat radnego sejmiku oraz ustąpił z funkcji członka zarządu województwa.