Arkadiusz Chęciński

Absolwent administracji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Przez 20 lat prowadził własną działalność gospodarczą związaną z kontrolą jakości.

W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej w Sosnowcu, a w grudniu 2010 r. jej  Przewodniczącym. Równolegle w latach 2007-2011 był dyrektorem biura Posła na Sejm RP.

W latach 2011 – 2013 I zastępca prezydenta miasta Sosnowca. Odpowiadał m.in. za infrastrukturę i gospodarkę komunalną.  Ponadto  reprezentował Sosnowiec w Związku Miast Polskich, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od czerwca 2013r. zasiadał w zarządzie województwa śląskiego.  Zarządzał m.in. wydziałem Rozwoju Regionalnego, Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Turystyki i Sportu. Ponadto odpowiadał za modernizację Stadionu Śląskiego.

W grudniu 2014 roku został wybrany na urząd Prezydenta Sosnowca.

Kontakt:
prezydent@um.sosnowiec.pl