Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim

Jak wykorzystywać fundusze unijne w rozwoju przedsiębiorstw? Cudzoziemcy jako nowa grupa docelowa w konkursie ogłoszonym w ramach RPO-WŚL? Jak uzyskać wizy pobytowe oraz zezwolenia na pracę przez cudzoziemców? Jakie są procedury, gdy chce się zatrudnić cudoziemców? To tylko część zagadnień, które zostanie omówiona 21 lutego 2019 r. w Częstochowie, podczas szkolenia " Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim". 

więcej

"ABC pomocy publicznej dla MŚP" - weź udział w seminarium i dowiedz się więcej

Już 21 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiebiorstwo" pt. "ABC pomocy publicznej dla MŚP". Celem seminarium jest przedstawienie kluczowych z punktu widzenia praktyki funkcjonowania MŚP zagadnień dotyczących pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis.

więcej

Cluster Collaboration Day - Klastry w obliczu nowych wyzwań

Jakie możliwości pozyskiwania grantów w programach ramowych, jak i programach krajowych mają klastry? Już 22 lutego 2019 r. w Warszawie Krajowy Punk Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dedykowane klastrom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat możliwości pozyskiwania funduszy z programu COSME, Horyzont 2020 oraz o RIS.

więcej

Weź udział w jednej z najważniejszych sesji w ramach Europejskich Dni Przemysłu 2019!

„Regionalne transformacje przemysłowe w nowym budżecie UE i ich wpływ na europejską gospodarkę” to sesja, w której nie można nie wziąć udziału w ramach tegorocznego Europejskich Dni Przemysłu w Brukseli. Już 5 lutego o godz. 16:20 w Centrum Konferencyjnym - The Egg odbędzie się panel, którego gospodarzem będzie Województwo Śląskie, jest możliwa dzięki wygranej Stowarzyszenia „Pro Silesia” w konkursie Komisji Europejskiej na kluczowe panele tematyczne Europejskich Dni Przemysłu 2019. Znaczenie tematu zaproponowanego przez Województwo Śląskie podkreśla fakt, że sesja będzie dodatkowo promowana w ramach innego, dużego wydarzenia – Forum Czystej Energii Przemysłowej.

 

więcej

Kongres "Nowe specjalizacje, nowe możliwości"

Zielona gospodarka - nowa inteligentna specjalizacja województwa śląskiego oraz przemysły kreatywne będą przedmiotem Kongresu, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Organizatorami tego międzynarodowego wydarzenia, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz eksperci z przedmiotowych obszarów są: Dom Polski Południowej w Brukseli - koordynowany przez Stowarzyszenie "Pro Silesia" w 2018 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

więcej

Jakie prognozy dla Śląska po 2020 r. ma KE? Przyjdź i dowiedz się więcej!

Już 20 listopada 2018 r. o  godz. 10:00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się seminarium pt. „Perspektywy dynamicznego rozwoju Województwa Śląskiego. Dziś i jutro” dedykowane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego naszego województwa. Rozmowy dotyczyć będą propozycji Komisji Europejskiej opracowanych dla Polityki Spójności w okresie 2021-2027.  Gościem specjalnym będzie wysokiej rangi przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, Dyrektor Wydziału ds. Polski.

więcej

Międzynarodowy konkurs dla programistów.

Nigdy tytuł mistrza programowania nie był tak blisko. Symultanicznie na całym świecie a najbliżej w Rybniku w siedzibie ALAN Systems, już 16 listopada odbędzie się 29 edycja Coding Contest. Wszystko czego potrzebujesz to laptop i wolne popołudnie. Możesz wystartować samodzielnie albo w zespole a stawką jest renoma i pokazanie swojego talentu przed międzynarodową publicznością.

więcej

„Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”

Przemiany na rynku pracy i rozwój przemysłu wymagają dostosowania się ze strony systemów szkolnictwa ale też przede wszystkim oznaczają konieczność dialogu między obiema stronami. Jak ulepszyć wymianę informacji i współpracę miedzy pracodawcami a szkolnictwem zawodowym? O tym porozmawiamy już 13 listopada br., podczas konferencji „Szkolnictwo zawodowe – szanse i perspektywy rozwoju”.

więcej

Health Partnering Event 2018

Jak zrealizować w ramach sieci ERRIN udany projekt dotyczący zdrowia? Czy personalizacja i cyfrowa opieka zdrowotna są przyszłością medycyny? A co z etyką i zrównoważonym rozwojem? To tylko niektóre z  zagadnień, które zostaną poruszone podczas spotkania partnerskiego dla członków sieci ERRIN w dniach 19-20 listopada br. w Brukseli.

więcej

Dowiedz się więcej nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przed nami kolejna edycja regionalnego seminarium informacyjnego nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim. Już 15 listopada br. potencjalni wnioskodawcy, beneficjenci oraz symaptycy programów Interreg będą mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat wszystkich programów EWT dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego oraz zapoznania się z doświadczeniami beneficjentów zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów z wykorzystaniem środków unijnych. 

więcej