Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim

Jak wykorzystywać fundusze unijne w rozwoju przedsiębiorstw? Cudzoziemcy jako nowa grupa docelowa w konkursie ogłoszonym w ramach RPO-WŚL? Jak uzyskać wizy pobytowe oraz zezwolenia na pracę przez cudzoziemców? Jakie są procedury, gdy chce się zatrudnić cudoziemców? To tylko część zagadnień, które zostanie omówiona 21 lutego 2019 r. w Częstochowie, podczas szkolenia " Wsparcie rozwoju firm z wykorzystaniem funduszy unijnych w województwie śląskim". 

więcej

"ABC pomocy publicznej dla MŚP" - weź udział w seminarium i dowiedz się więcej

Już 21 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiebiorstwo" pt. "ABC pomocy publicznej dla MŚP". Celem seminarium jest przedstawienie kluczowych z punktu widzenia praktyki funkcjonowania MŚP zagadnień dotyczących pomocy publicznej, w szczególności pomocy de minimis.

więcej

Kierownicy europejskich projektów badawczych, trwają zapisy na szkolenie "V4 Training" edycja wiosenna 2019

Do końca tygodnia Biuro PolSCA wraz z grupą V4 czeka na zgłoszenia na szkolenie dla menedżerów europejskich projektów badawczych. Już od 27 do 29 marca 2019 r. w Brukseli, podczas wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji będzie można dowiedzieć się więcej na temat programu ramowego jak i kolejnego, który będzie funkcjonował pod nazwą Horyzont Europa.

więcej

Cluster Collaboration Day - Klastry w obliczu nowych wyzwań

Jakie możliwości pozyskiwania grantów w programach ramowych, jak i programach krajowych mają klastry? Już 22 lutego 2019 r. w Warszawie Krajowy Punk Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dedykowane klastrom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat możliwości pozyskiwania funduszy z programu COSME, Horyzont 2020 oraz o RIS.

więcej