Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna powstała w 2001 roku. Wcześniej, od 1969 roku Uczelnia funkcjonowała w Bielsku-Białej jako Filia Politechniki Łódzkiej. Akademia Techniczno-Humanistyczna oferuje nowoczesne kształcenie (od kierunków inżynierskich, przez ekonomiczne, humanistyczne aż po nauki o zdrowiu) oparte o programy nauczania bogate w treści z punktu widzenia rynku pracy. Sukces naszych absolwentów na rynku pracy potwierdza wysoka pozycja Akademii w raporcie Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki licznym umowom z przedsiębiorstwami, urzędami i szkołami, Akademia oferuje swoim studentom bogatą ofertę staży i praktyk.

Absolwenci Akademii pracują w renomowanych przedsiębiorstwach, otwierają własne firmy, kontynuując często realizację pasji rozpoczętych podczas studiów. Zdobywają także nagrody w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, między innymi w konkursie o nagrodę FCA. Liczne sukcesy w konkursach robotycznych odnoszą studenci koła informatycznego RESET, natomiast członkowie koła HORYZONT odbywają liczne podróże po Europie oraz są organizatorami humanitarnej akcji „Klapki dla Gambii”.

W Akademii działają liczne koła naukowe skupiające młodych inżynierów, humanistów, ratowników i menadżerów. Mogą pochwalić się między innymi organizacją konferencji naukowych, jak chociażby Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która miała już osiem edycji. Ponadto, Akademia oferuje wyjazdy w ramach programu Erasmus. Studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelni w innym kraju biorącym udział w programie.

Uczelnia realizuje projekt „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” (start - kwiecień 2018), którego głównym celem jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz poprawa jakości zarządzania Uczelnią poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców, zwiększenie kompetencji dydaktycznych, zwiększenie integracji systemów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i administracyjnej.

Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwijać:

  • umiejętności studentów, na które popyt zgłaszają pracodawcy (zawodowe) oraz pozwalające na elastyczne dopasowanie do rynku pracy (tzw. miękkie), a w szczególności w tych obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki kraju,
  • dydaktyczne kompetencje nauczycieli akademickich,
  • kwalifikacje kadry zarządzającej i administracyjnej.

W Akademii działa także Chór ATH, który co roku zdobywa liczne prestiżowe nagrody i grand prix.

Studenci zainteresowani sportem mogą realizować swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym. Od lat wysoko kwalifikujemy się w rankingach sportu akademickiego. Już niebawem na terenie kampusu ATH powstanie wyczekiwana od lat nowoczesna hala sportowa.

Dla miłośników sztuki Uczelnia prowadzi profesjonalną galerię sztuki współczesnej – Galerię Aklademicką ATH.

Podstawowe dane i liczby

Kształcimy na 5 wydziałach, na 18 kierunkach.

Ciekawostki i fakty

  • Naukowcy z ATH opracowali i wdrożyli nowoczesną metodę produkcji grafenu. W 2017 roku, w konkursie „Marka-Śląskie 2017” Uczelnia otrzymała nagrodę w kategorii „Nauka” za szczególne osiągnięcia w produkcji grafenu.
  • Uczelnia co roku organizuje konferencję naukową z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Nauka Innowacje Biznes, integrującą środowiska naukowe i biznesowe.

  

Dane kontaktowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8279349 lub 350
www.ath.bielsko.pl

Biuro Rektora
tel. 33 8279201
e-mail: biurorektora@ath.bielsko.pl

 

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej
tel. +48 33 8279330, 445, 318

  

 

Powrót do listy