Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 68-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów: Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie. 
Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich - do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 9 tysięcy studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2015/2016 doszedł kierunek turystyka i rekreacja. W przyszłym roku zostaną uruchomione dwa kierunki: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska oraz menadżer żywności i żywienia.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego. 

Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich. 
Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS + studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków. 
W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie: 

 • Computer Modelling and Simulation, 
 • Business and Technology, 
 • Intelligent Energy, 
 • Biotechnology for Environmental Protection,
 • Modelling and Simulation in Mechanics
 • Computational Intelligence and Data Mining
 • Management and Production Engineering.
 • Management.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”. 
Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 75 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów. 

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji. 

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.

 

Podstawowe dane i liczby

 • Rok założenia: 1949
 • Liczba studentów: 9 tysięcy
 • Ilość wydziałów: 6
 • Ilość kierunków: 30
 • Ilość specjalności: 100

 

Ciekawostki i fakty

 • Największa uczelnia publiczna w regionie częstochowskim.
 • Studia w języku angielskim.
 • Możliwość odbycia części studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich.
 • Kierunki inżynierskie posiadają akredytację FEANI w Brukseli.
 • Punktowy system zaliczania wykładów ECTS.

 

Kontakt:

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
www.pcz.pl
tel. (+48 34) 325 52 11

Dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz
Prorektor ds. innowacji i rozwoju
tel.: (34) 3 250 454
e-mail: develop@adm.pcz.czest.pl

Powrót do listy