Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to jeden z największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w Polsce. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kształci na 15 kierunkach studiów I-go lub II-go stopnia, na studiach podyplomowych oraz realizuje szkolenia i kursy specjalistyczne. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Wysoki poziom prac badawczych został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem w 2013 roku Wydziałowi Nauk Stosowanych kategorii naukowej A.

Powrót do listy