Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia o 70-letniej tradycji, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfikująca swoją ofertę edukacyjną, dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy.

W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach funkcjonuje pięć Wydziałów:

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu
 • Wydział Lekarski w Katowicach
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Zdrowia Publicznego
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

Od początku misją Uczelni pozostaje kształcenie kadr medycznych na najwyższym, światowym poziomie oraz prowadzenie badań naukowych. W SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu neurobiologii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, zdrowia publicznego, zarządzania ryzykiem zdrowotnym, dietetyki, elektroradiologii i coachingu medycznego.

Oprócz nauczania w języku polskim, od ponad 20 lat Uczelnia kształci przyszłych lekarzy w języku angielskim, a od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi studia w języku angielskim na kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczelnia oferuje również edukację na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Baza kliniczna i naukowo-dydaktyczna uczelni składa się z ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), znajdujących się głównie w miastach stanowiących siedziby Wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Posiadamy również pięć samodzielnych publicznych szpitali klinicznych oraz Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

Działalność naukowo-dydaktyczną na wszystkich latach i kierunkach prowadzi obecnie 1290 nauczycieli akademickich, w tym 362 pracowników samodzielnych. Wielu przedstawicieli kadry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bierze udział w pracach gremiów pozauczelnianych, m.in. komitetów Polskiej Akademii Nauk, instytutów i towarzystw naukowych.

Uniwersytet realizuje różne formy kształcenia, stwarzając m.in. możliwość indywidualnego toku studiów, system „mistrz–uczeń”, zajęcia fakultatywne, wykłady zintegrowane. O efektywności pracy dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego najlepiej świadczą uzyskiwane rokrocznie przez jej studentów stypendia Ministra Zdrowia za wybitne wyniki w nauce, a także liczne wyróżnienia i nagrody w ogólnopolskich konkursach wiedzy oraz krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych.

W SUM działa także Uniwersytet Licealisty, czyli projekt edukacyjny mający na celu popularyzację wiedzy w zakresie nauk ścisłych wśród najzdolniejszych licealistów. Ponadto Uczelnia prowadzi Uniwersytet I wieku, w którym swoją wiedzę z zakresu nauk medycznych poszerzać mogą dzieci
w wieku od 11 do 13 lat, oraz Uniwersytet III wieku dla osób, które ukończyły swoją aktywność zawodową.

Uniwersytet posiada także jedną z najnowocześniejszych w Polsce baz dydaktycznych. Flagową inwestycją Uczelni jest Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które umożliwia odtworzenie warunków pracy prawdziwego szpitala i naukę wykonywania procedur medycznych. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem dwóch kolejnych Centrów Symulacji.

Wygodny dostęp do zasobów cyfrowych uczelni, możliwość prowadzenia wideokonferencji oraz wykorzystanie technologii obrazu 3D otwierają przed studentami nowe perspektywy zdobywania wiedzy i doświadczenia.
W Centrum Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM pracują również urządzenia drukujące 3D, które pozwalają na samodzielny wydruk struktur przestrzennych związków chemicznych oraz modeli anatomicznych i dentystycznych. Uczelnia wprowadza do procesu kształcenia także
e-learning, dzięki czemu część zajęć może odbywać się przez Internet.

SUM współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z: Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Szwecji. Współpraca ta dotyczy m.in. wymiany studentów, wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych oraz wymiany i szkolenia kadry dydaktycznej.

Działalność naukowo-badawcza SUM dotyczy podstawowych i klinicznych nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii, biologii medycznej oraz nauk farmaceutycznych. Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce. Kliniki i oddziały kliniczne SUM, świadcząc usługi medyczne o najwyższym stopniu referencyjności, zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii inwazyjnej, angioplastyki, elektrokardiologii, hematologii, chirurgii wysokospecjalistycznej, neurochirurgii, okulistyki, położnictwa i ginekologii, pediatrii, nefrologii, gastroenterologii.

Dzięki wysokospecjalistycznej bazie klinicznej SUM studenci mają możliwość zapoznania się z najbardziej zaawansowanym technologicznie sprzętem, jaki jest wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów oraz uczenia się od najlepszych specjalistów. Dzięki temu Uczelnia jest w stanie zapewnić studentom pełne wykształcenie i lepiej przygotować ich do podjęcia pracy czy realizacji badań naukowych zarówno w Polsce,
jak i na świecie.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi również współpracę w otoczeniem społeczno-gospodarczym w formie współpracy klastrowej.

W ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym SUM oferuje:

 • realizację usług naukowo-badawczych jako podwykonawstwa;
 • udostępnienie bazy specjalistycznej aparatury, laboratoriów;
 • usługi ekspertów wydających opinie z zakresu medycyny, biotechnologii i farmacji.

W ramach Uczelni działa również Centrum Medycyny Doświadczalnej, które świadczy usługi w zakresie planowania i prowadzenia eksperymentów na zwierzętach, w tym zabiegów chirurgicznych w pełnej narkozie.

Systematyczna praca obejmująca dziesięciolecia i generacje utrwaliła także naukową pozycję Uczelni. Wśród polskich uczelni medycznych Śląski Uniwersytet Medyczny posiada jeden z największych dorobków naukowych, prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, znalazł się w gronie najbardziej wpływowych umysłów naukowych świata, wg listy „The World's Most Influential Scientific Minds 2015”, opublikowanej przez organizację Thomson Reuters.
SUM jako jedyny Uniwersytet medyczny w Polsce znalazł się na Liście Szanghajskiej. W ostatnich latach wzrosła kilkakrotnie liczba tzw. zewnętrznych grantów naukowych przyznawanych w wyniku procedur konkursowych, rozwija się dynamicznie międzynarodowa współpraca naukowa. Obraz aktywności naukowej uzupełnia konkretna oferta kierowana do studentów - obejmuje ona dzisiaj ponad 150 kół naukowych, działających na wszystkich Wydziałach naszej Uczelni.

Przy Uczelni działają także takie organizacje jak: Młoda Farmacja, Śląska Medycyna Laboratoryjna, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland. Organizacje studenckie stwarzają ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju, integrują poprzez wspólne projekty, a także dają satysfakcję z nowych doświadczeń i cenną, tak ważną w dzisiejszych czasach, praktykę zawodową.

Pasje sportowe studenci mogą rozwijać w ramach sekcji: siatkówki, koszykówki, wspinaczki, narciarstwa alpejskiego, snowboardu, lekkiej atletyki, aerobiku, tenisa stołowego, ziemnego, squasha, pływania, żeglarstwa, kolarstwa, piłki ręcznej, darta, judo, karate oraz szachów.
W tym celu została wybudowana nowoczesna baza sportowa. Niejednokrotnie nasi studenci zajmują miejsce na podium w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski.

Podstawowe dane i liczby

 • 70 lat działalności
 • 10 tysięcy studentów
 • Prawie 1300 nauczycieli akademickich
 • 5 wydziałów
 • 16 kierunków studiów

Ciekawostki i fakty

 • W 2017 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał prestiżowe Logo HR Excellence in Research
 • Uczelnia posiada największe Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Polsce
 • W 2015 r. SUM otrzymał tytuł Międzynarodowego Centrum Treningowego AHA
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako jedyna medyczna uczelnia z Polski, został uwzględniony
 • w tegorocznym zestawieniu Academic Ranking of World Universities (ARWU)- znanym jako Lista Szanghajska.
 • SUM posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród uczelni medycznych w Polsce

 

Dane kontaktowe:


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. (+48 32) 208 36 00
http://sum.edu.pl/

Centrum Transferu Technologii SUM
Barbara Jarzębska - Dyrektor Centrum
mail: bjarzebska@sum.edu.pl
tel. (+48 32) 208 36 92

 

Powrót do listy