Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to publiczna Uczelnia wyższa o szerokim profilu kształcenia, posiadająca pełne uprawnienia akademickie. Przez blisko 50 lat od swojego powstania Uczelnia ugruntowała swoją pozycję wśród najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Dorobkiem Uczelni jest prowadzenie kształcenia w ramach czterech Wydziałów na ponad 40 kierunkach studiów. Uniwersytet stale wdraża nowoczesne techniki transferu wiedzy i dynamicznie rozwija ofertę edukacyjną,  dostosowując ją  do wymogów współczesnego rynku pracy. Studenci mają do wyboru blisko 100 specjalności i specjalizacji. Uczenia oferuje naukę na wszystkich poziomach kształcenia, od studiów I stopnia, do III włącznie. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dysponują sześcioma uprawnieniami do nadawania stopni doktora (fizyka, chemia, historia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, sztuki piękne) oraz jednym uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk historycznych. Wszystkie Wydziały dysponują kategorią naukową „B”. Uczelnia wykształciła ponad 65 tysięcy absolwentów. Obecnie zatrudnia ponad 650 pracowników. W gronie tym znajduje się blisko 450 nauczycieli (wśród nich 156 osób to samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni).

więcej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna powstała w 2001 roku. Wcześniej, od 1969 roku Uczelnia funkcjonowała w Bielsku-Białej jako Filia Politechniki Łódzkiej. Akademia Techniczno-Humanistyczna oferuje nowoczesne kształcenie (od kierunków inżynierskich, przez ekonomiczne, humanistyczne aż po nauki o zdrowiu) oparte o programy nauczania bogate w treści z punktu widzenia rynku pracy. Sukces naszych absolwentów na rynku pracy potwierdza wysoka pozycja Akademii w raporcie Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki licznym umowom z przedsiębiorstwami, urzędami i szkołami, Akademia oferuje swoim studentom bogatą ofertę staży i praktyk.

więcej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 68-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów: Wydział Budownictwa, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Zarządzania.

więcej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to jeden z największych ośrodków akademickich sektora niepublicznego w Polsce. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kształci na 15 kierunkach studiów I-go lub II-go stopnia, na studiach podyplomowych oraz realizuje szkolenia i kursy specjalistyczne. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, której wydział otrzymał wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Wysoki poziom prac badawczych został potwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaniem w 2013 roku Wydziałowi Nauk Stosowanych kategorii naukowej A.

więcej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to Uczelnia o 70-letniej tradycji, dbająca o najwyższe standardy jakości kształcenia, nowoczesna, stale modyfikująca swoją ofertę edukacyjną, dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy.

więcej

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Artysta czy projektant? ASP w Katowicach potrafi pokazać tajemnice obu profesji. Chcesz tworzyć obrazy, grafikę, instalacje, obiekty, scenografię, realizacje w przestrzeni publicznej, intermedia? Wolisz projektować gry komputerowe, produkty, strony www, książki, identyfikację wizualną, projekty multimedialne? Wybierasz ASP w Katowicach i możesz studiować na jednym z 4 kierunków: grafika, malarstwo, projektowanie graficzne, wzornictwo. W dodatku bezpłatnie dobierasz sobie zajęcia z innych kierunków. W katowickiej ASP zdobędziesz wszystkie umiejętności przydatne artyście i projektantowi – od klasycznych technik graficznych i malarskich, po gry komputerowe, wirtualną rzeczywistość i tworzenie nowych produktów.

więcej

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

więcej

Uniwersytet Ekonomiczny

Jedna z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największa i najstarsza uczelnia tego typu na Śląsku. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Na pięciu wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji (w Katowicach) oraz Biznesu, Finansów i Administracji (w Rybniku) studiuje około 10 tysięcy osób. Uczelnia konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. Uczelniana baza pracodawców obejmuje rocznie ok. 1500 ofert pracy i blisko 700 ofert praktyk.

więcej

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Tworzy ją 12 Wydziałów: Artystyczny, Biologii i Ochrony Środowiska, Etnologii i Nauk o Edukacji, Filologiczny, Informatyki i Nauki o Materiałach, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Prawa i Administracji, Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego i Teologiczny oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane.

więcej