Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 19 lat Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu, samorządu i tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej                  i samorządowej. To również idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca                               z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych                                  i technologicznych w gospodarce. GAPR sp. z o.o. stawia na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

więcej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest największą organizacją pracodawców w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednictwem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców daje ponad 30 tysięcy miejsc pracy. Obecnie w organizacji funkcjonuje 76 komisji egzaminacyjnych, w których zasiada ponad 300 osób. Promujemy najlepszy system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

więcej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe miejsca pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej. 

Katowicka SSE położona jest w 2 województwach. Ponad 80% terenów inwestycyjnych leży w województwie Śląskim.

więcej

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest niezależną organizacją powołaną, by wspierać zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Dynamiczny rozwój Izby na przestrzeni ponad 27 lat istnienia dał jej pozycję jednej z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju!

RIG w Katowicach to przede wszystkim wsparcie dla firm regionu.

więcej

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Jesteśmy organizacją skupiającą firmy różnych branż gospodarki, zarówno te z imponującym port folio, jak i te, które pierwsze kroki w biznesie stawiają od niedawna. Mimo tej różnorodności mamy wspólny cel. Chcemy razem tworzyć miejsce sprzyjające dobrym kontaktom między firmami oraz inspirujące do nawiązania długofalowych relacji. 

Zaufało nam wielu przedsiębiorców. Szeroki zakres usług świadczonych dla naszych Członków, spotkania biznesowe, ciekawe szkolenia, legalizacja dokumentów handlowych (od ręki), to tylko niektóre działania Izby godne rekomendacji.

więcej