Rada Programowa

Lp. Instytucja  
1 Województwo Śląskie Marszałek Wojciech Saługa
2 Miasto Sosnowiec Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Komunalnej
Anna Jedynak
Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
dr hab. Michał Kaczmarczyk
3 Miasto Rybnik Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej 
Patrycja Staniszewska
4 Miasto Gliwice Sekretarz miasta Gliwice
Andrzej Karasiński
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
5 Miasto Katowice Barbara Miś, Kierownik Referatu
Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów
Mateusz Skowroński
6 Miasto Częstochowa Prorektor ds. innowacji i rozwoju

dr hab. inż. Maciej Mrowiec
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
7 Politechnika Częstochowska Prorektor ds. innowacji i rozwoju

dr hab. inż. Maciej Mrowiec
8 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Rektor ATH
prof. dr hab. Jarosław Janicki
9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Prof. dr hab. n med. Edward Wylęgała
mgr inż. Barbara Jarzębska – dyr. Centrum Transferu Technologii
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rektor UE
dr hab. Robert Tomanek
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
11 Uniwersytet Śląski Rektor UŚ
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
12 Politechnika Śląska Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
13 Akademia Sztuk Pięknych Rektor ASP
Antoni Cygan prof. sztuk plastycznych prof. zwyczajny
14 Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Rektor WSB
Prof. nadzw. dr 
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
15 Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach Przewodniczący Rady Izby
Piotr Kukurba
16 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Prezes prof. Jan Klimek
Przewodniczący Rady Programowej
17 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Prezes Tadeusz Donocik
Wiceprzewodniczący Rady Programowej
18 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wiceprezes, członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Mateusza Rykała
19 MPWiK w Będzinie Sp. z o.o. Agnieszka Kostempska - Wiceprezes