Podstawowe dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Uchwały Zebrania Założycielskiego
22 marca 2017 rok
Uchwały Zebrania Zarządu
2017 rok
2018 rok

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków
2017 rok
2018 rok
Uchwały Komisji Rewizyjnej
2017 rok