Podstawowe dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Uchwały Zebrania Założycielskiego
22 marca 2017 rok
Uchwały Zebrania Zarządu
2017 rok
2018 rok

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
Uchwały Komisji Rewizyjnej
2017 rok
2019 rok
2020 rok
  • Uchwała nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej ws. przyjęcia wniosków z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdań i dokumentów Stowarzyszenia za rok 2019 oraz rekomendowania Walnemu Zebraniu Członków udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"