Podstawowe dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Uchwały Zebrania Założycielskiego
22 marca 2017 rok
Uchwały Zebrania Zarządu
2017 rok
2018 rok

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków
2017 rok
2018 rok
 • Uchwała Nr 1/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przyznania premii Prezesowi Zarządu (tryb obiegowy) (nieopublikowana ze względu na dane wrażliwe)
 • Uchwała Nr 2/2018 Członków Stowarzyszenia ws. wyboru Wiceprezesa Zarządu (W. Pawlik)
 • Uchwała Nr 3/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)
 • Uchwała Nr 4/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Uchwała Nr 5/2018 Członków Stowarzyszenia ws. wysokości oraz terminu opłacania składek członkowskich w 2018 r. 
 • Uchwała Nr 6/2018 Członków Stowarzyszenia ws. budżetu Stowarzyszenia na 2018 r. 
 • Uchwała Nr 7/2018 Członków Stowarzyszenia ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r. 
 • Uchwała Nr 8/2018 Członków Stowarzyszenia ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r. 
 • Uchwała Nr 9/2018 Członków Stowarzyszenia ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 r. 
 • Uchwała Nr 10/2018 Członków Stowarzyszenia ws. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w roku 2017
 • Uchwała Nr 11/2018 Członków Stowarzyszenia ws. udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w roku 2017
 • Uchwała Nr 12/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju)
 • Uchwała Nr 13/2018 Członków Stowarzyszenia ws. przystąpienia Stowarzyszenia do European Regions Research and Innovation Network (tryb obiegowy)
Uchwały Komisji Rewizyjnej
2017 rok