Konkursy

Zwiększenie regionalnej współpracy transgranicznej w sieciach przesyłowych w ramach programu Horyzont 2020

Komisja Europejska do 5 lutego 2019 r. czeka na wnioski mające na celu wsparcie zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programowych dla przepływów transgranicznych w sieci przesyłowej w kontekście regionalnym. Obecnie ceny hurtowe mogą się znacznie różnić w różnych strefach rynkowych w Europie, co pokazuje, że rynek hurtowy nie działa w optymalnych warunkach, podczas gdy niektóre połączenia międzysystemowe są w niepełnym stopniu wykorzystywane. Większa współpraca pomiędzy operatorami systemu przesyłowego a producentami energii świadczącymi usługi transgraniczne, w szczególności na poziomie regionalnym (np. z udziałem grupy krajów), jest elementem promowanym w przyszłym kształcie rynku celem poprawienia sytuacji.

więcej

Budowanie przyszłości niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu - przygotuj systemy energetyczne do 2030 r. z Horyzont 2020

Opracuj, rozwiń i przetestuj szereg narzędzi technologii po to, aby uwzględnić luki i przygotować system energetyczny do 2030 r. Do 5 lutego 2019 r. można zgłaszać aplikacje na „Badania nad zaawansowanymi narzędziami i rozwojem technologicznym” w ramach Programu Horyzont 2020.

więcej

Kreatywni, przedsiębiorczy i innowacyjni młodzi naukowcy - otwarto nabór w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie ITN

13 września 2018 r. Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Do 15 stycznia 2019 r. można aplikować o granty MSCA ITN, które przeznaczone są na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły.

więcej

Postaw na międzynarodową współpracę sektorów kreatywnych - poznaj nowe priorytety i zdobądź dofinansowanie na swoje działania

Dialog międzykulturowy oraz integracja społeczna migrantów i uchodźców, a także spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 - to nowe priorytety Programu Kreatywna Europa. Do  11 grudnia 2018 r. można składać wnioski o granty na projekty, które promują europejskie wartości i przyczyniają się do międzynarodowej obiegu i mobilności dzieł, osób i ich twórczości.

więcej

Innowacyjne projekty z zakresu technologii obronnych mogą pozyskać aż 4 mln euro

Do 28 lutego 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia projektów realizowanych w ramach sojuszu na rzecz umiejętności sektorowych, inicjatywy wewnętrznej programu Erasmus+, która ma na celu „rozwiązanie problemu braku umiejętności i dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.”

więcej

Podziel się swoją wizją rozwoju miejsc wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego – do zdobycia 500 tys. euro

Już od 10 lat Znak Dziedzictwa Europejskiego przyznawany jest miejscom, ale też obiektom, które zajmują wyjątkowe miejsce w historii Europy. Do 3 stycznia 2019 r. Komisja Europejska poszukuje osoby koordynującej działania sieciujące i odpowiedzialnej za budowanie dalszego potencjału tych wyjątkowych lokacji.

więcej

372 mln euro w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions - nabór wniosków dla miast

Trwa nabór wniosków dla miast w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA). Do 31 stycznia 2019 r. zgłaszać można projekty testujące nowe i pionierskie rozwiązania w przestrzeni miejskiej. Budżet inicjatywy na okres 2014-2020 to 372 miliony euro. Chociaż badania nad kwestiami miejskimi są dobrze rozwinięte, to jednak ich rozwiązania nie zawsze są stosowane, ponieważ pociągają za sobą spore ryzyko. więcej