Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Piotr Grzybowski
Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju 
Urzędu Miasta Częstochowy
pgrzybowski@czestochowa.um.gov.pl

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Mirosław Pachucki
Dział Prawny
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
m_pachucki@ksse.com.pl

Sekretarz Komisji:
Prof. Iwona Adamiec- Wójcik
Prorektor ds. Nauki i Finansów
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
i.adamiec@ath.bielsko.pl