Kim jesteśmy?

Z inicjatywy władz województwa śląskiego powstało Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, które skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Jego celem jest również podejmowanie działań na rzecz tworzenia sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowej działalności zrzeszonych podmiotów.

Stowarzyszenie „Pro Silesia” reprezentuje oraz promuje interesy swoich członków w kraju i za granicą, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, zacieśniania współpracy między środowiskami, a także promowania regionu i jego uczelni. Od listopada 2017 r. do sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie prowadziło zadania realizowane dotąd przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

Kto przystąpił?

Do Stowarzyszenia przystąpiły miasta – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Będzin, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zawiercie, uczelnie – Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Akademia WSB oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie, a także Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju

Założycielskie zebranie Stowarzyszenia odbyło się 22 marca 2017 roku. Podczas spotkania przyjęto między innymi uchwały dotyczące utworzenia Stowarzyszenia, wybrano także Zarząd. Jego skład tworzą przedstawiciele wszystkich trzech środowisk, funkcję prezesa powierzono prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi – honorowemu przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkowi zarządu European University Association - stowarzyszenia zrzeszającego szkoły wyższe z 47 krajów. Wiceprezesami wybrani zostali: Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, dr Michał Gramatyka - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński,  prof. Marek Pawełczyk - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach - Wiktor Pawlik oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.