Zawiercie

Zawiercie to miasto atrakcyjnych perspektyw dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Sprzyjające położenie geograficzne w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz bliska odległość od Aglomeracji Śląskiej korzystnie wpływają na gospodarczy rozwój tego ośrodka. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 78 łącząca Śląsk z województwem świętokrzyskim, a droga szybkiego ruchu A1 oddalona jest od Zawiercia jedynie o 16 km. Doskonałe połączenia komunikacji samochodowej i kolejowej oraz bliska odległość od Międzynarodowego Portu Lotniczego  w Katowicach-Pyrzowicach to atut Zawiercia wpływający na rozwój gospodarczy miasta, które dla nowych inwestorów przygotowało Strefę Aktywności Gospodarczej.

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej, korzystne ulgi dla przedsiębiorców udzielane przez Miasto i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz obsługa inwestorów, na każdym etapie realizacji projektów przemysłowych, zwiększa nieustannie liczbę nowych firm inwestujących w zawierciańskiej Strefie. Są to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy o międzynarodowej renomie. Wśród wielu firm działających w Zawierciu największym wiodącym przedsiębiorstwem jest Commercial Metals Company, amerykański potentat w branży hutniczej. Do liderów zawierciańskich firm wielokrotnie nagradzanych i docenianych za swoją działalność na rynkach krajowych i zagranicznych wyróżnić należy również takie przedsiębiorstwa jak: ALURON, Virtu Production, Konsorcjum Stali, Optopol Technology S.A., Zakłady B-D, i Panattoni Europe.             

Istotna z punktu widzenia rozwoju miasta jest infrastruktura techniczna składająca się z nowoczesnego systemu służącego ochronie środowiska i dobrze rozbudowanych sieci zasilających cały obszar miasta w niezbędne media. Systematycznie realizowane duże inwestycje z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wzbogaciły Zawiercie o nowoczesną oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną, oraz Zakład Przerobu Odpadów wyposażony w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Miasto Zawiercie posiada również składowisko odpadów „Kobylarz”, co pomaga we wprowadzonej przez miasto selektywnej zbiórce odpadów. Na terenie miasta istnieje rozbudowany układ sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich, i niskich napięć, pośredniczy w dostawie energii elektrycznej z krajowego systemu elektroenergetycznego. Miasto jest zgazyfikowane w 77,10%, zwodociągowane w 98,8%, a stopień skanalizowania wynosi 81,3%.

Zawiercie to również doskonałe miejsce do życia. Szeroka oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna w mieście pozwala na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wschodnia część miasta położona jest w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej  i stanowi bazę wypadową na teren Parku „Orlich Gniazd”, który jest atrakcyjny ze względu na krajobraz wapiennych ostańców i zjawisk krasowych. Najbliższe okolice Zawiercia stanowią zbiorowiska roślin różniące się pod względem florystycznym i ekologicznym, a piękno terenów okalających Zawiercie dopełniają licznie występujące zbiorniki wodne. Przez Zawiercie przebiega znany turystom Szlak Orlich Gniazd, z szeregiem zabytkowych zamków takich jak: Bąkowiec, Mirów, Bobolice i perła Szlaku – Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu. Dla licznie odwiedzających miasto turystów dostępna jest bogata baza hotelowa z kuchnią regionalną, a hasło promocyjne naszego miasta „Tu rozkręca się Jura” zna każdy doświadczony turysta.

Podstawowe dane i liczby

  • Powierzchnia miasta 85,24km2
  • Liczba ludności: 50 274
  • Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym: 30 242
  • Liczba podmiotów gospodarczych: 4 902
  • Liczba podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym: 30

Ciekawostki i fakty

  • 120 ha terenów inwestycyjnych przygotowanych dla inwestorów w Strefie Aktywności Gospodarczej.
  • Oferta działek w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
  • W najstarszej dzielnicy miasta – Kromołów ma swe źródła rzeka Warta.
  • Zawiercie to ostatni przystanek kolejowy przed Warszawą dla pociągów ekspresowych.

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
tel. (+48 32) 494 12 65
www.zawiercie.eu

Biuro Obsługi Inwestora: 
tel. (+48 32) 494 13 33
Oferta inwestycyjna: www.panoramy.park.zawiercie.eu

 

 

Powrót do listy