Częstochowa

Częstochowa to jedno z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich miast będące duchową stolicą Polski to 800 lat historii i tradycji. Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze znany jest na całym świecie, sanktuarium odwiedza rocznie cztery miliony pątników z osiemdziesięciu krajów świata. Swoistym fenomenem w skali ogólnoświatowej są pielgrzymki piesze, z którymi w ciągu roku przybywa do miasta ponad dwieście tysięcy osób. 

W chwili obecnej miasto, które słynęło głównie z turystyki pielgrzymkowej zmienia swój wizerunek i staje się prężnie rozwijającym ośrodkiem przemysłowo - akademickim. W Częstochowie z powodzeniem koegzystują w sąsiedztwie Specjalne Strefy Ekonomiczne w trzech lokalizacjach: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna I Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro – Park Mielec. Co więcej, przedstawiciele obu Specjalnych Stref Ekonomicznych i Urzędu Miasta, w czerwcu 2014 roku podpisali porozumienie trójstronne o wzajemnej współpracy i promocji terenów inwestycyjnych, a jest co promować. Na inwestorów czeka tu 300 ha terenów, z tego 70 ha jest objętych statusem SSE, co niesie za sobą możliwość skorzystania z bardzo wysokiej pomocy publicznej. Częstochowski samorząd stara się przyciągać inwestorów przyjaznymi przepisami prawa miejscowego. Rada Miasta uchwaliła obniżenie podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, budujących nowoczesne powierzchnie biurowe oraz stosujących innowacyjne rozwiązania.

Położenie miasta powoduje, że jest ono wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do ulokowania inwestycji. Leży na szlaku krajowym łączącym południe z północą i wschód z zachodem. Główne arterie polski jak choćby DK1 i A1 przechodzą przez miasto, a w najbliższym sąsiedztwie, pięćdziesiąt metrów w linii prostej autostrady A1 znajdują się tereny objęte statusem KSSE. Położenie na obrzeżach Jury Krakowsko – Częstochowskiej powoduje, że okolice miasta należą do jednych z najpiękniejszych w kraju i unikatowych na świecie. Środowisko Częstochowy i okolic wpływa na jakość życia. Woda pitna pochodzi z głębinowych źródeł jurajskich i charakteryzuje się wysoką jakością i walorami zdrowotnymi.

Główne gałęzie przemysłu w mieście to branża motoryzacyjna, rośnie jednak ilość zatrudnienia w branży hutnictwa szkła oraz w branży przetwórstwa metali, kultywowane są też tradycje włókiennicze. We współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesu wspiera się w mieście szkolnictwo zawodowe i techniczne.

W Częstochowie funkcjonuje osiem wyższych uczelni, z czego największe to Politechnika Częstochowska, Akademia Jana Długosza i Akademia Polonijna. Rokrocznie mury tych uczelni opuszcza około sześć tysięcy absolwentów. We współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców powstają nowe kierunki i specjalizacje, tak aby wykształcić kadry na potrzeby lokalnej gospodarki.

Częstochowa to rocznie ponad dwieście imprez kulturalnych organizowanych przez samorząd. Dla miłośników kultury wysokiej przeznaczony jest bogaty repertuar Filharmonii Częstochowskich oraz Teatru im. Adama Mickiewicza pod dyrekcją artystyczną Piotra Machalicy. W Częstochowie od ponad 20 lat, organizowany jest również Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, który rokrocznie przyciąga do miasta twórców światowej sławy a jednocześnie uczy jak pięknie i ponad podziałami można prowadzić dialog poprzez sztukę. Dla zainteresowanych nieco lżejszą tematyką, organizowany Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej. W plenerze obcować ze sztuką alternatywną można na festiwalu Frytka Off, HIP HOP ELEMENTS oraz Iron Oxide Festival – unikatowym na skalę światową festiwalu stereet artu odbywającym się rokrocznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sport w Częstochowie to przede wszystkim wielkie tradycje siatkarskie i żużlowe ale miasto wychowuje również świetnych piłkarzy, tenisistów i lekkoatletów.

Częstochowa to miasto prorodzinne. Wprowadzane programy zdrowotne, wśród których jest między innymi program wspierający in vitro, powodują, że wizerunek miasta się zmienia. Nie jest to już tylko cel jednodniowej wycieczki czy przystanek w dalszej podróży. Miasto znalazło się w rankingu firmy Antal - agencji rekrutującej na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie – wskazującej miasta atrakcyjne dla relokacji.

Częstochowa to także jeden z czterech obszarów polityki rozwoju (subregionów) województwa śląskiego. Obok subregionu południowego, środkowego i zachodniego województwa śląskiego pełni funkcje lidera Subregionu Północny województwa śląskiego będącego jednostką terytorialną zdefiniowaną w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 września 2000r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Częstochowa pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z Porozumieniem z Zarządem Województwa Śląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej oraz Porozumieniem Subregionalnym z 3 Powiatami ziemskimi i 30 gminami subregionu realizuje zadania wynikające ze Strategii Subregionalnej w najważniejszych obszarach dla całego regionu: zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”, zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE, poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wzrost atrakcyjności transportu publicznego, zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów, rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, ochrona zasobów naturalnych, poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno- gospodarcza na obszarach rewitalizowanych, zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

W czerwcu tego roku Częstochowie został przyznany Honorowy Medal Europejski. Nagrody tej – przyznawanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny oraz Business Centre Club – jeszcze nigdy nie otrzymało miasto. W przypadku Częstochowy szczególnie została doceniona skuteczność w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty infrastrukturalne, z Europejskiego Funduszu Społecznego na inwestycje w kapitał ludzki, w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Funduszu Spójności. W poprzednich okresach programowania miasto pozyskało około miliarda złotych. W ramach aktualnego rozdania w roku bieżącym roku kwota ta wyniosła już 500 milionów.

Jeżeli do tego dodamy zapobieganie wykluczeniu społecznemu, dbałość o osoby starsze, rodziny wielodzietne i liczne akcje edukacyjne to otrzymujemy obraz miasta wyznającego najlepsze unijne wartości.

Podstawowe dane i liczby

  • Powierzchnia miasta 160km2
  • Liczba ludności: 218 106
  • Ponad 26 tysięcy przedsiębiorstw
  • Ponad 4 mln odwiedzin

 

Ciekawostki i fakty

  • 2 Specjalne Strefy Ekonomiczne
  • Jasna Góra, jedno z największych sanktuariów maryjnych w Polsce, główny ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymowania w Polsce
  • 127 lat temu uruchomiono w Częstochowie pierwsze w kraju elektryczne latarnie.

 

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. (+48 34) 370 71 00
www.czestochowa.pl

Wydział ds. obsługi inwestorów:
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa
tel. (+48 34) 370 72 78
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl
http://fe.czestochowa.pl/page/

Powrót do listy