Rybnik

Rybnik - miasto położone na Górnym Śląsku, mocno osadzone w tradycji regionu, ale też czerpiące z osiągnięć współczesności. Miejsce, w którym dobrze się żyje, pracuje i wypoczywa, a ekonomiczno-społeczny potencjał pozwala na realizację opłacalnych interesów biznesowych. Zapraszamy do odkrywania walorów Rybnika, który ma bardzo wiele do zaoferowania swoim mieszkańcom, przyjezdnym, przedsiębiorcom i inwestorom.

Rybnik posiada korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Świadectwem tego niewątpliwie jest obecność w gospodarczej przestrzeni miasta firm o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Rybnik to jednak przede wszystkim idealne miejsce dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten pełni bardzo istotną rolę w procesie budowania nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki, a Rybnik posiada ekonomiczny i społeczny potencjał zapewniający właścicielom firm o różnym profilu długofalowe korzyści. Na terenie miasta funkcjonują podmioty dbające o interesy przedsiębiorców, takie jak Izba Gospodarki Elektronicznej (pierwszy regionalny oddział w Polsce), Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, czy Izba Rzemieślnicza.

Kiedyś miasto górnicze – dziś nowoczesny ośrodek skoncentrowany na różnych dziedzinach gospodarki. Transformacja Rybnika, który jest obecnie postrzegany jako centrum handlowo-
-usługowe, dokonała się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Motorem zmiany były
z jednej strony powszechne w Polsce tendencje zmierzające do restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, z drugiej zaś inicjatywy realizowane w mieście, dążące do jego unowocześnienia. Sytuacja obudziła potencjał mieszkańców, uwalniając ich kreatywność i energię. Powstało wiele prywatnych inicjatyw biznesowych, zwiększających atrakcyjność miasta. Ważnym aspektem była też realizacja zmieniających oblicze Rybnika inwestycji. Ich przeprowadzenie ułatwiły fundusze pozyskiwane z Unii Europejskiej.

Rybnik to miasto, które inwestuje w rozwój nowoczesnej infrastruktury i skupia na swoim terenie firmy reprezentujące różne branże gospodarcze. Jednocześnie jest miejscem, w którym ogromną rolę odgrywa zieleń. Integralnym elementem miejskiego krajobrazu są ciekawie zaaranżowane ronda. Ich wyspy to bardzo często starannie wypielęgnowane kompozycje kwiatowe, upiększające miejski krajobraz. Obecne praktycznie w każdej dzielnicy parki, skwery i zieleńce pozwalają na odpoczynek na łonie natury tuż obok miejsca pracy, podczas zakupów czy załatwiania codziennych spraw. Charakterystykę tę dopełniają malownicze tereny wokół Zalewu Rybnickiego, które zapewniają szerokie możliwości rekreacji. Jest to przestrzeń wymarzona do uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych – sezon żeglarski na zalewie trwa od kwietnia do października (najdłużej w Polsce). Wokół akwenu, powstałego w latach 70. ubiegłego wieku na potrzeby Elektrowni Rybnik, zlokalizowane są kluby żeglarskie, stanica harcerska oraz ośrodki rekreacyjne.

 

Podstawowe dane i liczby

  • Rybnik to blisko 140 tys. mieszkańców
  • Rybnik to 27 dzielnic
  • Rybnik to 148 km 2 powierzchni
  • Rybnik uzyskał prawa miejskie w 1327 roku.
  • W Rybniku działa blisko 14 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

 

Ciekawostki i fakty

  • W Rybniku mamy ok. 40 rond
  • Rybnik został w 2003 roku wyróżniony Tablicą Honorową Rady Europy
  • Na terenie Rybnika znajduje się sztuczny zbiornik zaporowy (zwany Zalewem Rybnickim) o powierzchni 550 ha. Warto dodać, że woda w nim nigdy nie zamarza - wskutek wypuszczania do niego ciepłej wody.
  • W Rybniku znajduje się najwyższa budowla sakralna na Górnym Śląsku – Bazylika św. Antoniego (96 metrów).

Kontakt:

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
tel. (+48 32) 43 92 000
www.rybnik.eu

Biuro Obsługi Inwestora
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
tel. (+48 32) 43 92 262
www.biznes.rybnik.eu

 

Powrót do listy