Katowice

Katowice to stolica województwa śląskiego liczącego ponad 4,5 mln mieszkańców, to również centralne miasto Aglomeracji Górnośląskiej liczącej prawie 2 mln osób.
Od 1 lipca 2017 r. Katowice są stolicą liczącej ponad 2,2 mln ludzi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, składającej się z 41 miast i powiatów. Utworzenie metropolii ma na celu wspólną promocję regionu, inwestowanie oraz konkurowanie z innymi ośrodkami.

Katowice są położone w południowej części Polski, w niedalekiej odległości od takich europejskich miast jak: Wiedeń, Praga, Berlin oraz stolica Polski – Warszawa. Strategiczne położenie w punkcie przecięcia się kluczowych transeuropejskich szlaków transportowych z północy na południe 
oraz ze wschodu na zachód umożliwia dogodne połączenie z Europą i resztą świata.

Bardzo dobrze rozwinięta jest tutaj sieć połączeń drogowych (autostrady: A4, A1) i kolejowych. Ważną rolę w infrastrukturze drogowej regionu pełni Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), która łącząc większość głównych miast aglomeracji zyskała miano „kręgosłupa” komunikacyjnego.

Miasto posiada szybki dostęp do trzechmiędzynarodowych portów lotniczych: Katowice Airport (30 km od centrum miasta) a także Kraków Airport oraz Ostrava Airport (oba w promieniu 100 km).

Katowice kojarzone wcześniej z przemysłem ciężkim, są dzisiaj prawdziwie europejskim miastem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. W ostatnich latach Katowice zmieniły swoje oblicze dzięki przeprowadzeniu wielkich inwestycji takich jak między innymi przebudowa centrum, czy też projektów w Strefie Kultury.

Strefa Kultury jest symbolem głębokiej zmiany tego miejsca i całkowitej metamorfozy miasta związanego z górnictwem i metalurgią w centrum współczesnej kultury. Jeszcze kilka lat temu działała tutaj kopalnia węgla kamiennego „Katowice”. Dzisiaj jest to jedno z nielicznych miejsc, jeżeli nie jedyne tego typu w Europie. Spodek, który funkcjonuje już od ponad 40 lat, spoił się ze śmiałymi inwestycjami – nową siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Muzeum Śląskim, zlokalizowanymi obok siebie, tworząc miejsce o wyjątkowej funkcjonalności i znaczeniu dla całego miasta. Miejsce to służy odpoczynkowi i rekreacji, i jest również miejscem dla wydarzeń sportowych, kulturalnych i biznesowych. Jest to przestrzeń, która pozytywnie wpływa na wizerunek miasta i wzmacnia jego prestiż.

W Katowicach każdego roku odbywają się wydarzenia przyciągające setki tysięcy widzów z różnych krajów. Są to imprezy kulturalne, rozrywkowe, czy artystyczne.
Najbardziej znanymi z nich są festiwale: Rawa Blues Festival, Tauron Nowa Muzyka, Mayday, OFF Festival.
Katowice uzyskały również tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.
Przyznając ten nobilitujący tytuł UNESCO doceniło intensywność i różnorodność muzycznego potencjału miasta.
Katowice i metropolia dzięki swoim rozległym terenom zielonym oraz licznym obiektom turystycznym, sportowym i rekreacyjnym stanowią atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego.
Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, tereny zielone zajmują tutaj ponad 45% powierzchni miasta. Najbardziej cennymi obszarami są dwa rezerwaty przyrody, Rezerwat Przyrody Ochojec i Rezerwat Przyrody Las Murckowski.

Kolejną niewątpliwie mocną zaletą obszaru jest dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zasoby ludzkie w metropolii wynoszą ponad 2,2 miliona osób; w tym w Aglomeracji Katowickiej kształci się około 94 tys. studentów a w samych Katowicach ponad 50 tys.

Katowice razem z sąsiednimi miastami tworzą zatem duży rynek i z gospodarczego punktu widzenia miasto ma przed sobą świetlaną przyszłość. Władze miasta nieustanie tworzą sprzyjające warunki dla inwestycji. 

Katowice zapewniają system obsługi inwestorów w ramach Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, współpracując m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami doradczymi. Inwestorom udzielana jest pomoc w zakresie realizacji procedur inwestycyjnych.

W mieście są dostępne następujące zachęty inwestycyjne ułatwiające rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej: ulgi podatkowe dla podmiotów zlokalizowanych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy, promocja marketingowa (m.in. dedykowane kampanie), możliwość dostosowania transportu publicznego do potrzeb inwestora oraz wiele innych. To właśnie dzięki odpowiednim zasobom ludzkim, korzystnemu położeniu i dostępności atrakcyjnych powierzchni biurowych Katowice i Aglomeracja Katowicka są doskonałym miejscem do rozwoju centrów outsourcingu usług biznesowych (BPO), centrów usług wspólnych (SSC), centrów IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D). Aglomeracja Katowicka to pod względem zatrudnienia w centrach BPO, SSC, IT, R&D piąty największy ośrodek usług biznesowych w Polsce. Biorąc pod uwagę olbrzymi potencjał, należy zakładać dalszy rozwój branży w najbliższych latach i wykreowanie kolejnych tysięcy miejsc pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają również znaczącą rolę dla gospodarki Katowic. To właśnie one są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Miasta, będąc jednocześnie źródłem zatrudnienia i szeroko pojętej innowacji.  Z tego powodu utworzony został w Urzędzie Miasta Katowice Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zajmuje się wsparciem sektora MŚP.

 

Podstawowe dane i liczby

  • Liczba mieszkańców Katowic - 298 111 osoby.
  • Bezrobocie – stopa bezrobocia na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 2,4%; bezrobocie w woj. śląskim 5,7%.
  • Budżet - w 2017 r. planowane wpływy do budżetu miasta mają wynieść ponad 1,8 mld zł, a łączne wydatki prawie 2 mld zł, z czego aż 21,5% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne, w tym również wskazane przez mieszkańców Katowic do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
  • Rating Fitch – A-.
  • Studenci / absolwenci – 13,3 tys. absolwentów w Katowicach, 25,5 tys. absolwentów w Aglomeracji Katowickiej; 52,2 tys. studentów w Katowicach, 93,9 tys. studentów w Aglomeracji Katowickiej

 

Ciekawostki i fakty

  • Stolica województwa śląskiego (ponad 4,5 mln mieszkańców).
  • Stolica Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (2 279 560 mieszkańców). W skład metropolii wchodzi 41 gmin.
  • Lotniska – 3 międzynarodowe lotniska w promieniu 100 km: Katowice - Pyrzowice, Kraków - Balice, Ostrawa. Odległość do lotniska Katowice - Pyrzowice – 30 min.
  • Unikatowy w skali krajowej oraz Europy Środkowej obszar o jednym z najwyższych stopni zurbanizowania i uprzemysłowienia.

 

Kontakt:

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
tel.: (+48 32) 259 3826
www.katowice.eu
www.invest.katowice.eu
www.msp.katowice.eu Wydział Obsługi Inwestorów
oi@katowice.eu

 

 

Powrót do listy