Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest spółką z Miastem Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od 19 lat Agencja prowadzi intensywne działania na rzecz nauki, biznesu, samorządu i tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorstw istniejących. Jako prężnie działająca Instytucja Otoczenia Biznesu stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami, a organami władzy państwowej                  i samorządowej. To również idealne miejsce dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Współpraca                               z naukowcami sprawia, że jest to doskonały partner w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych                                  i technologicznych w gospodarce. GAPR sp. z o.o. stawia na usługi wysokich technologii, co w połączeniu z nowymi szlakami komunikacyjnymi, nowoczesnymi obiektami oraz dostępnymi terenami pod zabudowę stanowi o wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej firmy.

GAPR to również kilkunastoletnie doświadczenie w kilkudziesięciu projektach unijnych. Spółka jest m.in. partnerem Enterprise Europe Network, będącego platformą międzynarodowej współpracy - wspierającą transfer technologii i kojarzącą międzynarodowych partnerów biznesowych. To ,,flagowy projekt” Komisji Europejskiej, którego zadaniem jest rozwój przedsiębiorstw. Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

GAPR sp. z o.o. swoje priorytety realizuje wykorzystując szereg wysokiej jakości usług, pośród których znajdują się m.in.:

 • usługi szkoleniowe,
 • doradztwo biznesowe, w tym w zakresie rewitalizacji, audyt potrzeb marketingowych, audyt marketingowy młodej firmy, audyt strategiczny przedsiebiorstwa, audyt innowacyjności
 • audyty energetyczne, grupowe zakupy energii elektrycznej,
 • kompleksowa obsługa inwestorska w tym Nadzór Inwestorski,
 • kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie finansowania zewnętrznego, w tym ze środków krajowych oraz Horyzont 2020,
 • wsparcie finansowe poprzez Fundusz Pożyczkowy stanowiące atrakcyjną alternatywę zewnętrznego finansowania dla MŚP,
 • pomoc w znalezieniu zagranicznych partnerów biznesowych i naukowych,
 • organizacja konferencji, wizyt studyjnych, wyjazdów promocyjnych, misji handlowych i innych spotkań,
 • wynajem komfortowych pomieszczeń biurowych, magazynowych i produkcyjnych w nowoczesnych obiektach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach, Jaworznie, Żorach i Bytomiu,
 • tereny inwestycyjne w Gliwicach, Jaworznie i Żorach, Bytomiu stanowiące atrakcyjną lokalizację dla biznesu.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju stawia na innowacyjność i wspiera najlepsze pomysły. Agencja jest koordynatorem Klastra MedSilesia - Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych, która skupia około 100 podmiotów, głównie przedsiębiorstw, instytucji badawczo-rozwojowych działających w szeroko pojętej branży medycznej. Ministerstwo Rozwoju w drodze konkursu nadało MedSilesii status Krajowego Klastra Kluczowego co jest wyróżnieniem i potwierdzeniem, że potencjał w tym obszarze w zakresie tworzonych innowacyjnych rozwiązań, przez firmy, jednostki B+R działające w tej branży jest właśnie skoncentrowany na Śląsku.

O GAPR nie bez przyczyny mówi się, że jest architektem tworzącym ,,sprzyjający klimat” dla biznesu. Partnerzy agencji mają zagwarantowaną profesjonalną obsługę w zakresie realizacji swojej działalności, elastyczne warunki najmu, opiekę biznesową, doradztwo i szkolenia, pomoc w nawiązaniu współpracy z kooperantami, zwiększenie korzyści dzięki efektowi synergii, transfer technologii, jak również nowoczesne i przyjazne otoczenie, w którym można realizować najśmielsze pomysły.

Podstawowe dane i liczby

 • prawie 20 lat doświadczenia
 • 100 zrealizowanych projektów unijnych
 • 5000 przeszkolonych osób
 • 1000 zrealizowanych usług doradczych
 • 200 mln udzielonego wsparcia finansowego

Ciekawostki i fakty

 • Górnośląska Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o ma swoją siedzibę w Gliwicach ale należą do niej również: Centrum Edukacji i Biznesu ,,Nowe Gliwice", Inkubator Przedsiębiorczości w Gliwicach, Parki Przemysłowe w Żorach, Bytomiu, Jaworznie oraz Ośrodek Biznesu w Jaworznie.
 • GAPR sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem GAPP sp. z o.o. z Inkubatorem Technologicznym w Rybniku oraz prawie 100 % właścicielem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. - jednego z najnowocześniejszych w Europie ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz z laboratorium badawczym.
 • W 2016 r. GAPR sp. z o.o.  stała się właścicielem części dawnych terenów Fabryki Drutu i rozpoczęła realizację planu funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Zgodnie z nim na dawnych terenach Fabryki Drutu zwanych Nowymi Gliwicami 2 powstanie część biurowa dla firm z branży kreatywnej (czyli tych łączących działalność gospodarczą z szeroko rozumianą kulturą                                  i technologią) oraz część kulturalna, gdzie mają się odbywać różnego rodzaju imprezy.  Obecnie trwa ożywienie starej fabryki.
 • GAPR sp. z o.o. w 2016 roku stała się właścicielem połowy lotniska w Gliwicach i rozpoczęła jego modernizację. W wyniku działań GAPR lotnisko zachowa walory rekreacyjne, ale będzie otwarte przez cały rok i na większą liczbę użytkowników.
 • GAPR sp. z o.o. nabyła połowę praw własności do najlepszego szybowca świata, czyli szybowca DIANA-2, co umożliwiło zachowanie go w Polsce i przywrócenie jego produkcji przez jedną z firm naszego regionu. Aktualnie, we współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej oraz z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, jest on również rozwijany, tzn. przygotowywane jest jego wersja wyposażona w elektryczny silnik dolotowy oraz wersja o 18 metrowej rozpiętości skrzydeł.

Kontakt:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 GLIWICE
tel.: +48 32 33 93 110
faks: +48 32 33 93 117
mail: gapr@gapr.pl

www.gapr.pl


 

Powrót do listy