Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest niezależną organizacją powołaną, by wspierać zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Dynamiczny rozwój Izby na przestrzeni ponad 27 lat istnienia dał jej pozycję jednej z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju!

RIG w Katowicach to przede wszystkim wsparcie dla firm regionu.

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz:

sprawdzonej wiedzy i porad w zakresie funduszy unijnych
wsparcia w zakresie współpracy międzynarodowej (przygotowywanie strategii rozwoju eksportu, organizacja misji gospodarczych, udział w targach i kojarzenie partnerów biznesowych),
skutecznej drogi rozsądzania sporów – przy Izbie działa Sąd Arbitrażowy, który rozstrzyga sprawy cywilne i gospodarcze o charakterze majątkowym i niemajątkowym,
legalizacji dokumentów,
wartościowych szkoleń, seminariów, konferencji,
informacji istotnych dla przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
możliwości promocji z wykorzystaniem event marketingu, wydawnictw, strony www, social mediów oraz e-mail marketingu,
możliwości integracji w środowisku biznesowym oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Twój partner w biznesie!

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to wiarygodny partner w biznesie, kreujący konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrujący i wspierający biznes w każdym wymiarze.
Izbę tworzą przedsiębiorcy, którzy potrafią pogodzić prowadzenie firmy z pracą na rzecz wspólnego dobra. Tutaj doświadczenie nestorów łączy się z entuzjazmem młodych biznesmenów oraz specjalistyczną wiedzą pracowników Biura Izby. Dzięki tej synergii, możliwe jest realizowanie szeregu wysokiej jakości usług, których oferta jest stale rozwijana i doskonalona, by jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.
Istotną aktywnością Izby jest promocja potencjału śląskich firm na rynkach międzynarodowych. Umożliwia to współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz innymi instytucjami. Organizacja wspólnych przedsięwzięć pomaga w kształtowaniu korzystnego wizerunku polskiej gospodarki i przedsiębiorców w kraju i za granicą.

RIG w Katowicach promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój. Aktywnie wspiera i propaguje ideę etyki w biznesie oraz wysokie standardy prowadzenia działalności gospodarczej. Kształtuje i upowszechnia zasady ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu.
Działania Izby w szczególny sposób adresowane są do adeptów biznesu. Utalentowani i pełni pasji ludzie skupieni są wokół Forum Młodych, które od 2005 roku funkcjonuje jako Komisja Rady RIG w Katowicach, aby dać możliwość działania tym, którzy obok realizowania ambicji zawodowych chcą działać na rzecz gospodarki, edukacji i dobra swojego otoczenia.

Największe wydarzenia organizowane przez RIG w Katowicach to:
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największe spotkanie sektora MŚP, które jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. Podczas Kongresu odbywają się sesje panelowe, warsztaty i spotkania, w których biorą udział eksperci z kraju i zagranicy. Głównym tematem spotkania są dyskusje dotyczące współpracy w triadzie biznes-nauka-samorząd. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi są Targi Biznes Expo oraz Program: Samorząd, który wspiera MŚP.
Laury Umiejętności i Kompetencji – podziękowania wręczane postaciom wybitnym, które swoją działalnością wspierają procesy pozytywnych zmian, dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji oraz instytucji. To wyrazy uznania dla tych tych, którzy aktywnie i skutecznie włączyli się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich.
Gala z okazji Święta Europy, podczas której wręczane są Perły Europy przyznawane osobom szczególnie zasłużonym i zaangażowanym w promowanie europejskich wartości oraz krzewienie idei integracji i tożsamości europejskiej.
Konferencje, seminaria i warsztaty tematyczne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, m.in. Akademia Firm Rodzinnych, Forum GoExport.

Dołącz do nas!

Blisko pięćset firm zrzeszonych w Izbie to najlepszy dowód na skuteczność naszej działalności. Wybierając Izbę, wybierasz korzyści wynikające z przynależności do prestiżowej organizacji:

 • nowe kontakty biznesowe,
 • stale rosnący wachlarz wysoko ocenianych usług,
 • możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego oraz wielu innych ciekawych przedsięwzięciach i wydarzeniach,
 • bezpłatne konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • dostęp do sprawdzonej wiedzy,
 • wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość.

Podstawowe dane i liczby

RIG w Katowicach to:

 • ponad 27 lat doświadczenia,
 • wysoka jakość oferowanych usług,
 • wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom,
 • blisko 500 firm członkowskich ze Śląska i innych regionów Polski,
 • przedsięwzięcia i projekty, w których bierze udział kilka tysięcy firm z kraju i ze świata

Ciekawostki i fakty

Izba została powołana 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Kontynuujemy tradycje Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku oraz Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej działającej w latach 1927-1950.

RIG w Katowicach jest niezależną organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Posiada osobowość prawną na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz własnego statutu.

Jest wydawcą czasopisma „Wolny Rynek” , które stanowi podsumowanie kluczowych przedsięwzięć Izby. Publikacja zawiera najważniejsze idee, które zrodziły się w czasie organizowanych spotkań.

Kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel.: (+48 32) 351 11 80,
mail: rig@rig.katowice.pl
www.rig.katowice.pl | www.laury.rig.katowice.pl | www.ekmsp.eu

Bogusława Bartoszek
Zastępca Dyrektora Generalnego
tel: 32 35 111 83
mail: bbartoszek@rig.katowice.pl

 

Powrót do listy