Koniec roku szkolnego - podsumowanie zdalnej edukacji w województwie śląskim! - już jest nowy raport!

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” przez dr. Marcina Gierczyka, dr Dagmarę Dobosz oraz dr Edytę Nieduziak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego: Raport z badań w obszarze edukacji zdalnej w województwie śląskim w dobie pandemii SARS-COV-2.

Raport przygotowany został w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pedagogów, psychologów i politologów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie drugiej fali pandemii, we współpracy z Wydziałami Edukacji/Oświaty ośmiu gmin województwa śląskiego: Bytomia, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Piekar Śląskich, Pszczyny, Rudy Śląskiej. W badaniu udział wzięło ponad 8 tyś. respondentów.

Z raportu będzie można dowiedzieć się m.in, czy oferty szkół zaspokajały potrzeby edukacyjne uczniów oraz czy opinie o jakości kształcenia zmieniły się w związku ze zmianą sposobu pracy szkoły? Czy pusta ściana jest bardziej interesująca od lekcji online? Czy warunki środowiska domowego sprzyjają edukacji zdalnej? Jakich trudności w związku edukacją zdalną doświadczali nauczyciele, uczniowie i rodzice?  Kto, kogo wspierał podczas zajęć zdalnych? Czy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych brali udział w edukacji zdalnej? Jakie rozwiązania technologiczne były zastosowane podczas edukacji zdalnej? Ponadto czy zmieniły się relacje społeczne między uczestnikami procesu edukacji, a jeśli tak to w jaki sposób? 

Pobierz raport.

Medialne echa:

 

Powrót do listy