Zamówienia publiczne w czasie pandemii - Raport

Z przyjemnością przekazuję Państwu opracowanie r.pr., dr. hab. Michała Kani nt. zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19. Pandemia w zasadniczy sposób wpłynęła na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. 

Działania przewidziane w tzw. Tarczach antykryzysowych zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również do zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w ramach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może okazać się w przyszłości podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pobierz raport

Medialne echa dot. Raportu "Zamówienia publiczne w czasie pandemi":
Powrót do listy