Publikacje

Koniec roku szkolnego - podsumowanie zdalnej edukacji w województwie śląskim! - już jest nowy raport!

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” przez dr. Marcina Gierczyka, dr Dagmarę Dobosz oraz dr Edytę Nieduziak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego: Raport z badań w obszarze edukacji zdalnej w województwie śląskim w dobie pandemii SARS-COV-2.

Raport przygotowany został w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pedagogów, psychologów i politologów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie drugiej fali pandemii, we współpracy z Wydziałami Edukacji/Oświaty ośmiu gmin województwa śląskiego: Bytomia, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Piekar Śląskich, Pszczyny, Rudy Śląskiej. W badaniu udział wzięło ponad 8 tyś. respondentów.

Z raportu będzie można dowiedzieć się m.in, czy oferty szkół zaspokajały potrzeby edukacyjne uczniów oraz czy opinie o jakości kształcenia zmieniły się w związku ze zmianą sposobu pracy szkoły? Czy pusta ściana jest bardziej interesująca od lekcji online? Czy warunki środowiska domowego sprzyjają edukacji zdalnej? Jakich trudności w związku edukacją zdalną doświadczali nauczyciele, uczniowie i rodzice?  Kto, kogo wspierał podczas zajęć zdalnych? Czy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych brali udział w edukacji zdalnej? Jakie rozwiązania technologiczne były zastosowane podczas edukacji zdalnej? Ponadto czy zmieniły się relacje społeczne między uczestnikami procesu edukacji, a jeśli tak to w jaki sposób? 

Pobierz raport.

więcej

Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii - już jest nowy raport!

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie obaw rodziców i nauczycieli z województwa śląskiego wobec nowych form edukacji w dobie pandemii.

Raport nie powstałby, gdyby nie współpraca z Centrum Badań i Rozwoju „BioStat” – wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie badań z naszego regionu. Pracownicy „BioStat” pro publico bono podjęli się przeprowadzenia badania internetowego i przygotowania wstępnych wyników, których analizy dokonał następnie zespół dr hab. Agnieszki Turskiej-Kawy, prof. UŚ.

Pobierz raport

więcej

SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego - II Raport

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów.

To drugie opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa.

Pobierz raport

 

więcej

Zamówienia publiczne w czasie pandemii - Raport

Z przyjemnością przekazuję Państwu opracowanie r.pr., dr. hab. Michała Kani nt. zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19. Pandemia w zasadniczy sposób wpłynęła na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. 

Działania przewidziane w tzw. Tarczach antykryzysowych zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również do zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w ramach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może okazać się w przyszłości podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pobierz raport

więcej

SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego - I Raport 03.11.2020 r.

Oddajemy do Waszych rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów. 

To pierwsze opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa. 

Pobierz raport

więcej