Środowisko miasta – miasto środowiska! Ruszamy z nowym projektem!

Rusza nowy projekt "Środowisko miasta – miasto środowiska", który współtworzymy z Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od kwietnia do listopada 2021 r. odbędzie się 8 spotkań na platformie MS Teams, które dodatkowo będą transmitowane za pośrednictwem serwisu You Tube. Pierwsze wydarzenie już 15 kwietnia br. 

 

Co?

Cykl seminariów ma podnieść poziom świadomości odbiorców oraz pokazać, jak można zmniejszyć negatywny wpływ miast na środowisko i jak uzyskać pozytywne rezultaty w skali danego miejsca (lokalnie), ale również regionu czy kraju. Dyskusja nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi ekosystemów miejskich ma uzmysłowić uczestnikom, jaką rolę przyroda odgrywa w mieście i w jaki sposób ją wzmacniać, by jak najlepiej spełniała swoje funkcje w dobie problemów globalnych.

Każde z seminariów koncentrować się będzie na problematyce środowiskowej, która jest identyfikowalna w obrębie miasta. Punktem wyjścia do poszczególnych spotkań będą następujące tematy: bioróżnorodność, gospodarka wodna, gleba, zdrowie publiczne, powietrze, usługi ekosystemów, zielony ład oraz zmiany globalne. Seminaria będą podzielone na trzy części: referaty ekspertów z województwa śląskiego, referat zespołu studentów Kolegium ISM UŚ oraz otwarta dyskusja.

Dlaczego?

Głównym kontekstem działania w ramach projektu są prognozy naukowe, które wskazują, iż do 2050 r. docelowo 75% populacji ludzkiej będzie mieszkać w miastach. Ich rozwój nie przebiega w sposób obojętny dla środowiska - ludzie w nich żyjący są konsumentami zasobów naturalnych, odpowiadają za poziom zużycia energii, emisji zanieczyszczeń do wód, gleb i powietrza oraz wytwarzania odpadów i generowania czynników prowadzących do ocieplenia klimatu np. transport. Tendencja do zwiększania się liczby mieszkańców miast pokazuje, jak istotne wyzwania stoją przed osobami, które kształtują politykę przyszłości miast. Potrzeba dogłębnej i zintegrowanej analizy teraźniejszości funkcjonowania miast powinna kreować przyszłe rozwiązania – stąd w projekcie tak istotny jest dialog ekspertów i samorządowców, którzy odpowiadają za teraźniejszy kształt miast z młodymi ludźmi, którzy będą odpowiadać za ich przyszły rozwój.

Cykl seminariów ma uzmysłowić odbiorcom: jak można zmniejszyć negatywny wpływ eksploatacji zasobów miast? Jaką rolę przyroda odgrywa w mieście? Jak ją wzmacniać, by jak najlepiej spełniała swoje funkcje w dobie problemów globalnych? Jak uzyskać pozytywne rezultaty w skali danego miejsca (lokalnie), ale również regionu czy kraju?

Dla kogo?
 • pracownicy urzędów miast (wydziały, które zajmują się problematyką środowiska oraz zagadnieniami zagospodarowania przestrzeni miejskiej),
 • członkowie młodzieżowych rad miast,
 • pracownicy instytucji wspierających działania samorządowe w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego miast,
 • wszyscy zainteresowani tematyką.
Kto?

Organizatorzy: 

 • Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
 • Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kiedy?
 • 15 kwietnia 2021 roku: „Miasto ze wskaźnikiem bioróżnorodności”,
 • 22 kwietnia 2021 roku: „Miasto jak gąbka!”,
 • 20 maja 2021 roku: „Jakie gleby, takie życie… w mieście”,
 • 17 czerwca 2021 roku: „Zdrowe miasto – zdrowi mieszkańcy”,
 • 16 września 2021 roku: „Jak oddycha miasto?”,
 • 21 października 2021 roku: „Ekosystemowa hojność miasta”,
 • 18 listopada 2021 roku: „Miejski zielony ład”,
 • 25 listopada 2021 roku: „My i globalne zmiany w mieście”.
Jak dołączyć?

Deklarację uczestnictwa (w całym cyklu lub w konkretnych terminach), prosimy kierować na adres mailowy: ism@us.edu.pl (tel. kontaktowy: 32 359 13 05). Ze względu na realizację działań w trybie projektowym będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału, a w przypadkach nagłych, niezależnych od uczestnika, zaproponowanie zastępstwa.

Powrót do listy