Wielopoziomowe i partycypacyjne zarządzanie miastami - przed nami dziesiąta sesja Akademii Zrównoważonego Rozwoju!

Już 2 września 2022 r. ostatnia sesja Akademii Zrównoważonego Rozwoju "Pro Silesia". Dla uczestników zaplanowaliśmy 5 sesji tematyczne nt. wielopoziomowego i partycypacyjnego zarządzania miastami. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Co?
 • Dziesiąta sesja w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju
 • Temat: Wielopoziomowe i partycypacyjne zarządzanie miastami
 • Akademia Zrównoważonego Rozwoju: Cykl 10 spotkań, które obejmują interaktywne wykłady eksperckie, w tym dobre praktyki. Mają one na celu zwiększenie świadomości w kontekście wyzwań, które stawia przed nami Komisja Europejska, m.in. poprzez cele Europejskiego Zielonego Ładu. Wskażą również narzędzia, którymi można wprowadzić zdobytą wiedzę w działania. Każdy z uczestników po zakończeniu projektu otrzyma certyfikat.
Kto?

Prelegenci:

 • Dr inż. arch. kraj. Iga Kołodyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej, ekspertka UN Global Combact
 • Magdalena Mike, pełnomocniczka prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. współpracy z organizacja pozarządowymi
 • Dr Anna Guzy, Dr Magdalena Ochwat, Uniwersytet lski
 • Dr hab. Michał Kania, prof. UUniwersytet Śląski

Organizator: Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"

Ambasador Projektu: Prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Partnerzy: 

 • Kongres Ruchów Miejskich
 • Forum Energii
 • The Climate Reality Project

Cele wpierane przez Europejskie Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kiedy i gdzie?

02.09.2022 r. na platformie MS Teams

Dla kogo?

Zarejestrowani uczestnicy

Więcej informacji:

Amanda Caban - Koordynator Projektu
726 069 659 
acaban@prosilesia.pl

 

 
Powrót do listy