Zapobieganie suszy, retencja, adaptacja do zmian klimatu - przed nami druga sesja Akademii Zrównoważonego Rozwoju!

Już 14 maja br. druga sesja w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju "Pro Silesia". Dla uczestników zaplanowaliśmy 5 sesji tematycznych nt. zapobiegania suszy, retencji i adaptacji do zmian klimatu. Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Co?
 • Druga sesja w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju. 
 • Temat: Zapobieganie suszy, retencja, adaptacja do zmian klimatu.
 • Akademia Zrównoważonego Rozwoju: Cykl 10 spotkań, które obejmują interaktywne wykłady eksperckie, w tym dobre praktyki. Mają one na celu zwiększenie świadomości w kontekście wyzwań, które stawia przed nami Komisja Europejska, m.in. poprzez cele Europejskiego Zielonego Ładu. Wskażą również narzędzia, którymi można wprowadzić zdobytą wiedzę w działania. Każdy z uczestników po zakończeniu projektu otrzyma certyfikat.

Kto?

Prelegenci:

 • Prof. Bogdan Chojnicki - Klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy
 • Małgorzata Hajto - Kierownik Zakładu Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego
 • Dr Joanna Rayss - Architekt krajobrazu, Zieleniarium Rayss Group
 • Prof. Ewa Burszta-Adamiak - Ekspert RETENCJAPL Sp. z o.o., Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewa Kocińska-Lange - Dyrektor Biura NCBR w Brukseli, działającego w partnerstwie z Business & Science Poland

Organizator: Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"

Ambasador Projektu: Prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Partnerzy: 

 • Kongres Ruchów Miejskich
 • Forum Energii
 • The Climate Reality Project

Cele wpierane przez Europejskie Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kiedy i gdzie?

14.05.2021 r. na platformie ZOOM

Dla kogo?

Zarejestrowani uczestnicy

Więcej informacji:

Amanda Caban - Koordynator Projektu
726 069 659 
acaban@prosilesia.pl

Powrót do listy