URBACT możliwości i korzyści dla miast!

Europejskie inicjatywy dla miast - dlaczego warto się w nie angażować? Jak kształtuje się przyszłość programu URBACT? Jakie korzyści z udziału w programie widzą przedstawiciele Katowic i Rybnika? Co o strategicznych zamówieniach publicznych mogą powiedzieć przedstawiciele Koszalina? Przedstawiciele miast z naszego regionu mieli okazję porozmawiać z ekspertami 25 czerwca br. podczas wydarzenia organizowanego przez EUROPE DIRECT Śląskie.

Nasi eksperci: 
  • Prof. Wiesław Banyś, Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”
  • Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Aldo Vargas-Tetmajer, Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT,
  • Związek Miast Polskich
  • Przedstawiciele Miasta Katowice i Miasta Rybnik
  • Przedstawiciel Miasta Koszalin
Co o programie URBACT mówili eksperci?

Dr Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego: URBACT jest realną platformą współpracy. Platformą wymiany doświadczeń i ekspertyz, ale także współpracy przy tematach trudnych.

Aldo Vargas-Tetmajer z Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT i Związku Miast Polskich: URBACT – skupia się na tym, aby wspierać w zintegrowany rozwój miast. Opiera się na współpracy z sąsiadującymi gminami, współpracy pomiędzy wszystkimi poziomami zarządzania i partnerami lokalnymi, jak i pomiędzy różnymi obszarami polityki i wydziałami urzędów oraz odpowiada za utrzymanie równowagi pomiędzy twardymi i miękkimi społecznymi inwestycjami. Jest to wyjątkowa możliwość dla miast średnich i małych, dająca dostęp do takiej wiedzy do której mniejsze podmioty na co dzień nie mają dostępu.

Korzyści z realizacji projektów zdaniem Miasta Katowice: wiedza, współpraca międzynarodowa i lokalna, kompleksowość i wielowymiarowość planistyczna, trwałość rozwiązań i nawiązanej współpracy. Zdaniem Miasta Rybnik: poprawa jakości życia mieszkańców jak i otwarcia na inne, nowe rozwiązania.

Kiedy i gdzie?

24 czerwca br. 
13:00 – 15:00 
Zoom

Powrót do listy