Jak wyglądała na Śląsku edukacja zdalna w okresie drugiej fali pandemii? Konferencja prasowa już 23 czerwca br.!

Czy oferty szkół zaspokajały potrzeby edukacyjne uczniów oraz czy opinie o jakości kształcenia zmieniły się w związku ze zmianą sposobu pracy szkoły? Czy pusta ściana jest bardziej interesująca od lekcji online? Czy warunki środowiska domowego sprzyjają edukacji zdalnej? Jakich trudności w związku edukacją zdalną doświadczali nauczyciele, uczniowie i rodzice?  Kto, kogo wspierał podczas zajęć zdalnych? Czy uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych brali udział w edukacji zdalnej? Jakie rozwiązania technologiczne były zastosowane podczas edukacji zdalnej? Ponadto czy zmieniły się relacje społeczne między uczestnikami procesu edukacji, a jeśli tak to w jaki sposób?

Jest już najnowszy raport "Edukacja zdalna w województwie śląskim w dobie pandemii SARS-COV-2". Konferencja prasowa odbędzie się we środę 23.06.2021 r. o godzinie 10:00 na kanale Teams. 

Co?

Konferencja prasowa dotyczącą wyników najnowszych badań, opracowanych na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” przez dr. Marcina Gierczyka, dr Dagmarę Dobosz oraz dr Edytę Nieduziak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego: Raport z badań w obszarze edukacji zdalnej w województwie śląskim w dobie pandemii SARS-COV-2.

Raport przygotowany został w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez interdyscyplinarny zespół pedagogów, psychologów i politologów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie drugiej fali pandemii, we współpracy z Wydziałami Edukacji/Oświaty ośmiu gmin województwa śląskiego: Bytomia, Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Piekar Śląskich, Pszczyny, Rudy Śląskiej. W badaniu udział wzięło ponad 8 tyś. respondentów.

Kiedy i gdzie?

Konferencja odbędzie się we środę 23.06.2021 r. o godzinie 10:00 na kanale Teams. 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Nagrania indywidualne?

W miarę możliwości prosimy o zgłaszanie swojej obecności i chęci nagrania indywidualnych materiałów Amandzie Caban (prosilesia@prosilesia.pl, 726 069 659).

 

Powrót do listy