EU Green Week! Następny krok w walce o czyste powietrze! Weź udział w naszym wydarzeniu!

Czym jest unijny plan działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby? Co nasz region zyska z faktu, że Górnośląsko-Zagłębiowka Metropolia zostanie koordynatorem terytorialnym Europejskiego Porozumienia Burmistrzów? Z jakich praktyk warto korzystać?

Już we wtorek 1 czerwca 2021 r. weź udział w wydarzeniu partnerskim w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia, które współorganizujemy z Metropolią GZM: Następny krok w walce o czyste powietrze. 

Co?

Wydarzenie partnerskie w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia (EU Green Week) 2021. 

Następny krok w walce o czyste powietrze. 

Dlaczego?

Wydarzenie współorganizują Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia". Sesja "Następny krok w walce o czyste powietrze" wpisuje się w harmonogram Europejskiego Zielonego Tygodnia, dlatego poruszane  problemy dotyczyć będą m.in. nowego unijnego planu działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. 

Wydarzenie ma charakter unikatowy, ponieważ podczas sesji przedstawiciele Zarządu Metropolii GZM podpiszą Zobowiązanie Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów, tym samym stając się jednym z trzech w Polsce (obok Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku). 

W ramach zaplanowanych wystąpień zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki z Obszaru Metropolitalnego Barcelony, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie w byciu koordynatorem Tertorialnym Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii, czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nie może również zabraknąć głosu Miast z naszego regionu - przedstawiciele Katowic i Zabrza podzielą się korzyściami płynącymi z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. 

Kto?

Wśród prelegentów:

  • François Wakenhut - Kierownik Wydziału Czyste Powietrze, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska
  • Lucie Blondel - Dyrektor Biura Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii w Brukseli
  • Elena Lacort Maza -  Technik zmian klimatu, Obszar Metropolitalny Barcelony, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie w byciuKoordynatorem Tertorialnym Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii
  • Maciej Chorowski - Prezes Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednego z polskich Koordynatorów Terytorialnych
  • Małgorzata Mańka-Szulik -  Prezydent Miasta Zabrze 
  • Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice
  • Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Metropolia GZM
  • Henryk Borczyk - Wiceprzewodniczący Zarządu Metropolia GZM, 
  • Blanka Romanowska - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska, Metropolia GZM, 
  • Wiesław Banyś - Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”
Gdzie i kiedy?

 1 czerwca br. godz. 10:00, online

Jak dołączyć?

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: a.mateja@metropoliagzm.pl

 

Powrót do listy