Akademia Zrównoważonego Rozwoju - zrób z nami krok ku rozwojowi Śląskich Miast!

10 spotkań, w tym wykłady eksperckie i dobre praktyki, 20 liderów samorządowych Województwa Śląskiego, krok ku zrównoważonemu rozwojowi Śląskich Miast. 23 kwietnia startuje projekt Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”: Akademia Zrównoważonego Rozwoju, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Co?

Cykl 10 spotkań, które obejmują interaktywne wykłady eksperckie, w tym dobre praktyki. Mają one na celu zwiększenie świadomości w kontekście wyzwań, które stawia przed nami Komisja Europejska, m.in. poprzez cele Europejskiego Zielonego Ładu. Wskażą również narzędzia, którymi można wprowadzić zdobytą wiedzę w działania. Każdy z uczestników po zakończeniu projektu otrzyma certyfikat.

Dla kogo?

Prezydenci, burmistrzowie i ich zastępcy, dyrektorzy, naczelnicy wydziałów - członkowie Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".
Celem projektu jest dotarcie do bezpośrednich decydentów, zajmujących się kształtowaniem polityki miejskiej oraz pracowników urzędów, którzy przyczynią się do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Kto?

Organizator: Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia"

Ambasador Projektu: Prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Partnerzy: 

  • Kongres Ruchów Miejskich
  • Forum Energii
  • The Climate Reality Project

Cele wpierane przez Europejskie Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kiedy i gdzie?

Harmonogram spotkań* na platformie ZOOM:

23.04.2021

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich, w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

14.05.2021

Zapobieganie suszy, retencja, adaptacja do zmian klimatu

11.06.2021

Betonoza, budownictwo i renowacje efektywne energetycznie

10.09.2021

Ochrona i odbudowa na rzecz bioróżnorodności w miastach (oddawanie przestrzeni naturze)

08.10.2021

Poprawa jakości powietrza

05.11.2021

Zrównoważona i inteligentna mobilność w miastach

10.12.2021

Odnawialne źródła energii

14.01.2022

Gospodarka o obiegu zamkniętym

11.02.2022

Rekultywacja terenów poprzemysłowych

11.03.2022

Wielopoziomowe i partycypacyjne zarządzanie miastami

*W związku z obecną sytuacją pandemiczną w kraju zaznaczamy możliwość zmiany terminów. 

Jak dołączyć?

Akademia dedykowana jest dla 20 liderów samorządowych Województwa Śląskiego z Miast Członkowskich Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia".
Członkowie Akademii zobowiązują się uczestniczyć w min. 8 z 10 spotkań.

Aplikuj: azr@prosilesia.pl

Termin: 12.04.2021 r.

Podstawowe dokumenty:

 

 

Powrót do listy