Mobilne Centrum Edukacyjne Erasmus+ w Twoim mieście!

Zaproś Mobilne Centrum Edukacyjne do swojego miasta i w kreatywny sposób dowiedz się więcej. MCE jest przeznaczone dla osób, które interesują się edukacyjnymi programami europejskimi i najnowszymi technologiami. W trakcie zajęć, prowadzonych w nowoczesnej przestrzeni szkoleniowej  między innymi przez ekspertów programu Erasmus+ oraz  eTwinning, można zanurzyć się w świeci wirtualnej nauki, odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się podstaw programowania. W Mobilnym Centrum Edukacyjnym można dowiedzieć się także, jak skorzystać z bogatej oferty programu Erasmus+ i poznać ciekawe projekty.

Czym jest MCE?

Głównym założeniem MCE jest promocja programów edukacyjnych realizowanych w ramach FRSE. Podczas sesji informacyjnych poświęconych takim programom, jak eTwinning czy Erasmus+ uczestnicy poznają szczegóły tych programów oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projektach edukacyjnych. Na spotkania, w roli specjalistów, zapraszani są doświadczeni nauczyciele prezentujący swoje projekty jako przykłady dobrej praktyki. W trakcie trwających 30-60 minut sesji inspirują, dzielą się swoim doświadczeniem i zachęcają do realizacji własnych projektów. Szkolenia realizowane są w grupach maksymalnie 30-osobowych.

Istotnym elementem Mobilnego Centrum Edukacyjnego są zajęcia z wykorzystania nowoczesnych technologii, podczas których prezentujemy nowinki technologiczne wkraczające do szkół. W trucku znajdują się m.in. tablety, interaktywna tablica oraz podłoga, kostki iMO-LEARN, okulary wirtualnej rzeczywistości oraz roboty do nauki programowania. Demonstrujemy, jak połączyć technologię z klasycznym podręcznikiem i wzbogacić swój warsztat pracy. W MCE stawiamy na metodykę, zaczynając od najprostszych przykładów oraz ćwiczeń.

Mobilne Centrum Edukacyjne to nie tylko miejsce, gdzie można poznać podstawy najnowocześniejszych technologii, lecz również inspirująca przestrzeń tworzona przez jego pracowników. Zespół Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wraz z gronem zewnętrznych ekspertów pracuje na co dzień nad rozwojem oferty, tak by wzbogacić ją dla Państwa o najbardziej innowacyjne i najciekawsze rozwiązania. Misją Mobilnego Centrum Edukacyjnego jest szerzenie myśli technologicznej wśród nauczycieli we wszystkich zakątkach Polski i Europy.

Do kogo skierowana jest oferta MCE?

Na zajęcia do MCE zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół – często są to całe rady pedagogiczne. To doskonała okazja by dowiedzieć się w jaki sposób można zaangażować szkołę w takie programy jak Erasmus+ czy eTwinning. Obydwa programy od wielu lat umożliwiły realizację tysięcy projektów edukacyjnych, wciąż jednak pozostają szkoły i przedszkola, które jeszcze nie miały okazji z nich skorzystać. Dodatkowo, uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności i szukać inspiracji do nowych działań podczas zajęć z np.: podstaw programowania, łączenia aktywności fizycznej z nauką czy korzystania z narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie te elementy wzbogacą typowe zajęcia w klasie, jak również działania projektowe, do podjęcia których zachęcamy.

Nie kupuj kota w worku! Co znajdziesz w środku MCE?

Bywa, że uda nam się wygospodarować czas na otwarcie MCE dla zwiedzających, jednak głównie skupiamy się na organizacji zajęć warsztatowych dla kadry pedagogicznej. Pokazujemy w jakim kierunku zmierza obecnie edukacja i jakie stawia wyzywania. Dzisiaj nauczyciel nie ma już problemu z obsługą dziennika elektronicznego, czy przygotowaniem prezentacji multimedialnej – teraz zastanawia się jak włączyć podstawy programowania do programu nauczania, czy jak efektywnie wykorzystać tablicę interaktywną. My odpowiadamy „nic prostszego” i zapraszamy na zajęcia. Skupiamy się bardziej na metodyce niż samym narzędziu. Chcemy, by nauczyciele wyszli z MCE z pomysłem na to, w jaki sposób przeprowadzą podobne zajęcia z uczniami w swojej klasie.

Rozwijamy kompetencje

Wspólny mianownik wszystkich szkoleń prowadzonych w MCE to doskonalenie zawodowe nauczycieli. Prezentujemy zarówno pomysły na wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, jak i na zwiększanie poszczególnych umiejętności wśród uczniów. Kompleksowym rozwiązaniem jest udział w projektach edukacyjnych Erasmus+ oraz eTwinning, które wspierają rozwój najważniejszych kompetencji kluczowych – językowych, cyfrowych, społecznych i obywatelskich w prostej i przystępnej formie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Chcesz aby MCE przyjechało do ciebie?

Instytucje zainteresowane przyjazdem Mobilnego Centrum Edukacyjnego proszone są o wypełnienie wniosku MCE i odesłanie go drogą elektroniczną na adres:
mce@erasmusplus.org.pl

Wniosek o przyjazd MCE zostanie rozpatrzony przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o udziale MCE w danym wydarzeniu.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jednym z nadrzędnych celów MCE jest informowanie uczestników zajęć o ofercie programowej Fundacji. W związku z powyższym główną grupą docelową warsztatów jest kadra pedagogiczna.

Więcej informacji:

Strona MCE

Regulamin MCE

Wniosek o wizytę MCE

Powrót do listy