Think Pro Silesia

SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego - II Raport

Oddajemy do Państwa rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów.

To drugie opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa.

Pobierz raport

 

więcej

Zamówienia publiczne w czasie pandemii - Raport

Z przyjemnością przekazuję Państwu opracowanie r.pr., dr. hab. Michała Kani nt. zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19. Pandemia w zasadniczy sposób wpłynęła na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych w Polsce. Kolejne regulacje prawne zawarte w aktach normatywnych, nazwanych tarczami antykryzysowymi, przewidują rozwiązania, które mają zapobiegać negatywnym skutkom pandemii oraz łagodzić jej efekty. 

Działania przewidziane w tzw. Tarczach antykryzysowych zmierzają przede wszystkim do polepszenia sytuacji wykonawców dotkniętych skutkami pandemii, jak również do zagwarantowania możliwości kontynuowania zawartych umów w ramach zamówień publicznych. Ich dodatkowym skutkiem może okazać się w przyszłości podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Pobierz raport

więcej

SARS-CoV2 w przestrzeni województwa śląskiego - I Raport 03.11.2020 r.

Oddajemy do Waszych rąk raport przygotowany przez naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu na zlecenie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, którego celem jest przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia i natężenia liczby potwierdzonych przypadków SARS-CoV2 w województwie śląskim w układzie 36 powiatów. 

To pierwsze opracowanie z cyklu, który będzie obejmował 10 raportów publikowanych co 2 tygodnie. Dzięki temu przedsięwzięciu zostanie uzyskany dynamiczny obraz przebiegu zjawiska w przestrzeni województwa. 

Pobierz raport

więcej