Europejski Kongres Turystyki - już w październiku 2020!

Turystyka to jeden, z najdotkliwiej odczuwających pandemię, obszarów. Po dziewięciu latach globalnego wzrostu, pandemia spraliżowała sektor turystyczny. Dlatego już 12 października 2020 r. odbędzie się Europejska Konwencja Turystyczna, rejestracja na wydarzenie już ruszyła. 

Źródło: Strona European Tourism Convention

Co?

W komunikacie "Turystyka i transport w 2020 r. i później", przyjętym 13 maja 2020 r., Komisja Europejska ogłosiła Europejską Konwencję Turystyczną, aby rozpocząć dialog na temat zrównoważonej odbudowy i strategicznych kierunków dla turystyki jutra oraz aby kierować przyszłymi pracami i współpracą w dziedzinie turystyki (w kierunku Europejskiej agendy turystycznej 2050).

Wydarzenie składać się będzie z dwóch odrębnych sesji:

  • trzy równoległe warsztaty tematyczne rano (wybór do 30 uczestników na sesję na podstawie udziału w opublikowanym zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, termin rejestracji minął 17 września br.);
  • sesja plenarna, którą popołudniu poprowadzi komisarz Thierry Breton (formularz rejestracyjny).
Jakie tematy zostaną poruszone?

Dyskusje skupią się na trzech głównych tematach:

  • odporności;
  • zrównoważony rozwój / zielona transformacja;
  • transformacja cyfrowa, dane i innowacje.

Ćwiczenie to ma na celu określenie pierwszych kroków w kierunku kompleksowych europejskich ram polityki w zakresie turystyki, ze wspólnymi priorytetami w celu wsparcia inwestycji, wsparcia i ułatwienia współpracy między państwami członkowskimi oraz zmobilizowania przemysłu wokół naszych priorytetów politycznych.

Jak będzie przebiegać konwencja i kto może wziąć udział?

Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację epidemiologiczną, Konwencja będzie wydarzeniem wirtualnym. Konwencja zgromadzi około 500 uczestników, w tym przedstawicieli instytucji UE, przedstawicieli wysokiego szczebla krajowych i regionalnych władz publicznych UE, przedstawicieli europejskich stowarzyszeń branżowych oraz branży turystycznej i turystycznej, organizacji międzynarodowych, naukowców, organizacji pozarządowych, a także innych odpowiednich interesariusze.

Co należy wiedzieć?
  • Interpretacja: Możesz przyłączyć się i wysłuchać dyskusji na posiedzeniu plenarnym w następujących językach: angielskim, francuskim i niemieckim.
  • Webstreaming: Sesja plenarna będzie transmitowana w Internecie.
  • Slido: Uczestnicy zostaną również zaproszeni do wyrażenia opinii na temat wyników warsztatów i / lub głosowania na pytania podczas wydarzenia, dołączając przez Slido.
Więcej informacji:
Powrót do listy