Jak skutecznie tworzyć strategię B+R w polskim przemyśle? - Weź udział w czwartej konferencji KPK Programów Badawczych UE!

Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i motywację do działania?  To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas IV edycji konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbędzie się 14 października 2020 roku po raz pierwszy on-line w czasie rzeczywistym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Źródło: Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Co?

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami polskich przedsiębiorców z minionych lat dzięki środkom z Programu Ramowego Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych (POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, RPO – Regionalny Program Operacyjny). Zaprezentowane zostaną także ostatnie konkursy, w tym Green Deal w Horyzoncie 2020. Ponadto, uchylimy rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory oraz które priorytety będą wspierane. 

Każda z trzech poprzednich edycji skupiała po ponad 200 przedstawicieli ekosystemu innowacyjności w Polsce. Tegoroczną edycję konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” skierowana jest do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją działalność innowacyjną i aplikować o fundusze europejskie.

Podczas konferencji podsumowane zostaną poprzednie lata: co udało się osiągnąć polskim przedsiębiorstwom dzięki środkom z PR Horyzont 2020, a także z funduszy strukturalnych (POIR, RPO). Zaprezentowane zostaną najbliższe konkursy m.in.: European Green Deal w Horyzoncie 2020 oraz oferta POIR. Uchylony zostanie także rąbka tajemnicy, co przyniesie kolejna perspektywa: kiedy otwarte zostaną pierwsze nabory oraz które priorytety będą wspierane.

Konferencja B+R to tradycyjnie bogaty cykl warsztatów. W tym roku poświęcone one będą ostatniemu w H2020 wielkiemu zaproszeniu do składania wniosków (Green Deal), konkursom POIR i przyszłym naborom (EIC Accelerator), jak również całej serii kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania i realizowania projektów. W ramach Innovation Coach zaoferujemy warsztaty poświęcone zarządzaniu projektami, ulgom podatkowym na B+R czy kapitałowi ludzkiemu.

Patronami IV Konferencji B+R są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Klimatu.

Agenda konferencji. 

Kto?

Inicjatywa jest skierowana do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie. 

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE).

Wezmą w nim udział: reprezentant Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele ministerstw, samorządu i biznesu. 

Jak?

Rejestracja na konferencję i warsztaty odbywa się poprzez stronę Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE. Udział w warsztatach zarezerwowany jest tylko dla uczestników konferencji.

Rejestracja wymaga posiadania konta na stronie KPK. Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu konta, Organizatorzy proszą o kontakt lub  w razie problemów skorzystanie ze wsparcia na stronie www.kpk.gov.pl.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się on-line.

Więcej informacji:

Źródło: KPK Programów Badawczych UE

 

Powrót do listy