Europejski Tydzień Miast i Regionów 2020 - zapisz się już dziś!

Już dziś zarejestruj się na jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń roku! Europejski Tydzień Miast i Regionów przenosi się w tym roku do internetu i potrwa od 5 do 22 października 2020 r. Na uczestników czeka ponad 500 sesji tematycznych, dlatego warto już dziś zarejestrować swój udział. Termin mija 27 września. 

Źródło: European Week of Regions and Cities 

Co to jest EWRC?

EWRC, czyli European Week of Regions and Cities!

Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe coroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej w Brukseli.

Wydarzenie stało się wyjątkową platformą komunikacyjną i sieciową, łączącą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, a także ekspertów i naukowców. W ciągu ostatnich 17 lat uczynił wiele dla promowania uczenia się polityki i wymiany dobrych praktyk.

W 2019 r. #EURegionsWeek osiągnął rekordową liczbę ponad 9000 uczestników i ponad 330 sesji, co pokazuje znaczenie i potencjał wydarzenia jako platformy komunikacji politycznej w związku z rozwojem polityki spójności UE, zwiększającej świadomość podejmowania decyzji. decydentów o tym, że regiony i miasta mają znaczenie w kształtowaniu polityki UE.

Jaki cel przyświeca EWRC?
 • Wspólne omówienie wyzwania dla europejskich regionów i miast oraz wymień pomysły na możliwe rozwiązania, gromadząc przedstawicieli politycznych, decydentów, ekspertów i praktyków polityki regionalnej, a także interesariuszy z biznesu, bankowości, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i instytucji UE i media;
 • Zapewnienie platformy do budowania potencjału oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla podmiotów wdrażających politykę spójności UE i zarządzających jej instrumentami finansowymi;
 • Ułatwienie współpracy i tworzenia sieci między regionami i miastami;
 • Umożliwienie udziału w debacie na temat polityki spójności UE w szerszym kontekście, w tym w najnowszych badaniach i opiniach z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
Kto może wziać udział w EWRC?
 • Europejscy, krajowi, regionalni i lokalni urzędnicy oraz eksperci w dziedzinie zarządzania programami polityki spójności i ich oceny;
 • przedstawiciele firm prywatnych, instytucji finansowych oraz stowarzyszeń europejskich i krajowych;
 • członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz politycy krajowi, regionalni i lokalni, w tym młodzi wybrani politycy (YEP);
 • obywatele, którzy chcą wyrazić swoje poglądy i wziąć udział w debacie na temat przyszłości Europy oraz jej regionów i miast;
 • pracownicy naukowi, badacze, doktoranci lub studenci studiów magisterskich i praktycy w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej i miejskiej;
 • dziennikarze z mediów europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych.
Jakie tematy przyświecają tegorocznej edycji?

W tym roku Europejski Tydzień Regionów i Miast zostanie podzielony na trzy kolejne tygodnie października, z których każdy będzie poświęcony jednemu aktualnemu tematowi:

 • 5-9 października: Wzmacnianie obywateli,
 • 12-16 października: Spójność i współpraca,
 • 19-22 października: Zielona Europa we współpracy.

Ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią środki BHP większość z 500 sesji odbędzie się w pełni w formacie cyfrowym. Wśród wyjątków są kluczowe wydarzenia i warsztaty wymagające tłumaczenia ustnego, które będą organizowane w formie hybrydowej (online z ograniczoną fizyczną obecnością). Niektóre wydarzenia, takie jak wystawy i degustacje regionalne, mogą mieć charakter cyfrowy lub fizyczny. 

Europejski Tydzień Regionów i Miast ma stać się wydarzeniem bez papieru i plastiku oraz zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Zgodnie z unijnym systemem ekozarządzania i audytu, organizatorów i partnerów imprez zachęca się do stosowania materiałów przyjaznych dla środowiska przed imprezą i w jej trakcie.

Program tegorocznej edycji.

Jak wziąć udział w tegorocznej edycji EWRC?

Do 27 września 2020 r. należy dołączyć do użytkowników konta EWRC, jeśli brałeś udział w poprzednich edycacj wystraczy, że się zalogujesz. Nowi użytkwnicy wcześniej muszą dokonać rejestracji. Szczegółowy opis można znaleźć tutaj

Więcej informacji:

Źródło: European Week of Regions and Cities

 

 
 
 

 

Powrót do listy