Konsultacje z zainteresowanymi stronami: społeczność EIT - otwarta i włączająca

Wierzysz w sukces współpracy biznesu, nauki i badań? Chcesz się przyczynić do zwiększenia otwartości i integracji społeczności EIT? Masz czas do 15 listopada 2020 r. - weź udział w konsultacjach! Twój glos ma znaczenie!

Źródło: pixabay.com Image by StockSnap

Otwartość, integracja i EIT

EIT został utworzony w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji poprzez połączenie biznesu, edukacji i badań w dynamiczny ekosystem innowacji. Jako największa w Europie sieć innowacji, zrzeszająca ponad 2000 partnerów, EIT docenia otwartość i integrację. Aby zwiększyć swój wpływ w ramach programu „Horyzont Europa”, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027, EIT dąży do dalszego zwiększania otwartości i włączania swoich działań i operacji.

Skąd pomysł na konsultacje?

Niniejesze konsultacje są częścią EIT Stakeholder Forum, które jest dorocznym wydarzeniem, na którym można nawiązywać kontakty z różnymi interesariuszami i partnerami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią platformę dla zainteresowanych stron EIT do wyrażenia swoich opinii i wniesienia wkładu w skuteczną realizację strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027.

Informacje zwrotne otrzymane w ramach konsultacji będą stanowić podstawę naszych wysiłków na rzecz zwiększenia otwartości i integracji społeczności EIT. W odpowiedziach Organizatorzy proszą o jak najdokładniejsze sformułowania. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w raporcie końcowym forum EIT z 2020 r. Na początku 2021 r.

Kto jest w grupie docelowej?

Wszyscy zainteresowani tematem mogą udzielać odpowiedzi, niezależnie od tego, czy wcześniej słyszali o EITPytania, które zobaczysz, zależą od twojej znajomości EIT Community. W związku z tym należy wskazać, czy współpracowało się lub uczestniczyłow działaniach wspólnot wiedzy i innowacji (KIC) EIT, czy nie.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 15 listopada 2020 r.

Więcej informacji:

 

Powrót do listy