Regionalny program innowacji EIT (EIT RIS) po 2020 r. - Wyraź swoją opinię!

Chcesz się przyczynić do zmian dysproporcji innowacji w regionach? Chcesz mieć wpływ na rozwój programu EIT RIS? Do 15 listopada 2020 r. weź udział w konsultacjach społecznych i przyczyń się do skutecznej realizacji strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027. Twój głos ma znaczenie!

Źródło: pixabay.com Image by Tumisu

Czym jest EIT RIS i jak zapowiada się jego przyszłość?

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) uruchomił swój regionalny program innowacji (EIT RIS) w 2014 r., aby zmniejszyć regionalne dysproporcje w zakresie innowacji w Europie. Dzięki tej inicjatywie EIT zintensyfikował swoje działania informacyjne skierowane do krajów o skromnych lub umiarkowanych wynikach w zakresie innowacji zgodnie z europejską tablicą wyników innowacji oraz z ograniczonym udziałem w działaniach wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT. Do udziału w EIT RIS kwalifikuje się 28 krajów:

  • Państwa członkowskie UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania
  • Kraje stowarzyszone programu „Horyzont 2020”: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Ukraina

Komisja Europejska zaproponowała, aby EIT i jego KIC wzmacniały swoje działania w zakresie rozwoju regionalnego za pośrednictwem RIS EIT w ramach strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027. Zgodnie z propozycją Komisji EIT planuje:

  • zwiększyć otwartość na partnerów regionalnych i ulepszyć strategie regionalne KIC;
  • przeznaczyć większą część swojego budżetu na realizację działań EIT RIS;
  • nadanie priorytetu podejściu ukierunkowanemu lokalnie, łączącemu lokalne ekosystemy innowacji z ogólnoeuropejskimi sieciami za pośrednictwem KIC i ich centrów EIT.

Więcej informacji na temat RIS EIT i jego przyszłości można znaleźć tutaj.

Skąd pomysł na konsultacje?

Niniejesze konsultacje są częścią EIT Stakeholder Forum, które jest dorocznym wydarzeniem, na którym można nawiązywać kontakty z różnymi interesariuszami i partnerami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią platformę dla zainteresowanych stron EIT do wyrażenia swoich opinii i wniesienia wkładu w skuteczną realizację strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027.

Celem tego kwestionariusza jest udzielenie naszym interesariuszom głosu w sprawie wdrażania wzmocnionej EIT RIS, która będzie opierać się na działaniach i wynikach osiągniętych w latach 2014-2020. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w raporcie końcowym forum EIT z 2020 r. Na początku 2021 r.

Kto jest w grupie docelowej?

Wszyscy zainteresowani tematem mogą udzielać odpowiedzi, niezależnie od tego, czy wcześniej słyszali o EIT RIS. Osoby bardziej zaznajomione ze szczegółami EIT RIS mogą przedstawić swoje opinie na temat przyszłego wdrażania programu w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 15 listopada 2020 r.

Więcej informacji:

 

Powrót do listy