Jak kształtuje się unijna polityka rolna? Weź udział w konsultacjach!

Jak kształtuje się unijna polityka rolna? Czy jest dostosowana do obecnego kształtu unijnych wsi? Jak efektywnie nią zarządzać? Wyraź swoją opinię nt. obecnej unijnej polityki rolnej - masz na to czas do 30 listopada 2020 r. 

Źródło: pixabay.com Image by klimkin 

 Skąd pomysł na konsultacje w tym obszarze?

Komisja zobowiązała się do opracowania długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Aby osiągnąć taką wizję, trzeba ocenić, jak wygląda życie na europejskich obszarach wiejskich i określić, co jest kluczowe dla ich dobrobytu. Te konsultacje społeczne przyczynią się do tego procesu poprzez zebranie opinii i poglądów Europejczyków na szereg zagadnień, w tym:

  1. Potrzeby dzisiejszych obszarów wiejskich.
  2. Co sprawia, że ​​obszary wiejskie są atrakcyjne?
  3. Szanse dla przyszłości obszarów wiejskich.
  4. Zarządzanie na obszarach wiejskich.

Kwestionariusz zawiera opcjonalny zestaw pytań dotyczących wspólnej polityki rolnej i rozwoju terytorialnego.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Te szerokie konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron. Obejmują one:

  • ogół społeczeństwa: Europejczycy z obszarów wiejskich, miejskich i przejściowych;
  • administracje europejskie, krajowe, regionalne i lokalne;
  • organizacje reprezentujące partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie, konsumentów;Organizacje pozarządowe zajmujące się w szczególności obszarami wiejskimi;
  • interesariusze z sektora prywatnego (i ich stowarzyszenia) - badania naukowe i akademickie; instytucje i organizacje edukacyjne i szkoleniowe.
Co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział w konsultacjach?

Możesz wziąć udział w tej konsultacji, wypełniając kwestionariusz online. Jeśli nie możesz skorzystać z kwestionariusza online, skontaktuj się z organizatorami, korzystając z adresu e-mail (AGRI-EVALUATION@ec.europa.eu).

Kwestionariusze są dostępne w niektórych lub we wszystkich językach urzędowych UE. Możesz przesłać odpowiedzi w dowolnym języku urzędowym UE.

Ze względu na przejrzystość organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o rejestrację w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

7 września 2020 r. - 30 listopada 2020 r. 

Więcej informacji:
Powrót do listy