Fluorowane gazy cieplarniane - jak sobie z nimi radzimy? Co możemy usprawnić? - Weź udział w konsultacjach społecznych!

Czy przyjęte w 2014 r. rozporządzenie dotyczące redukcji fluorowanych gazów cieplarnianych spełnia swoje zadanie? Jak je ulepszyć, biorąc pod uwagę rozwój przemysłu i technologii? Jak dostsować jego cele w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu? Podziel się swoimi spotrzeżeniami, biorąc udział w konultacjach społecznych, które potrwają do 29 grudnia br. 

Źródło: pixabay.com Image by Ralf Vetterle

Skąd pomysł na konsultacje w tym obszarze?

UE i państwa członkowskie odgrywają wiodącą rolę w globalnych wysiłkach na rzecz redukcji gazów fluorowanych (gazów F). Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 zostało wprowadzone w celu ograniczenia emisji tych gazów o dwie trzecie do 2030 r. Ponieważ niniejsze rozporządzenie poprzedziło porozumienie międzynarodowe w ramach protokołu montrealskiego, wymaga pewnych dostosowań, aby zapewnić długoterminową, pełną Zgodność z UE. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i ostatniego postępu technologicznego Komisja zbada również, czy dodatkowe redukcje emisji są wykonalne. Wreszcie, potrzebne są pewne zmiany, aby wzmocnić wdrażanie i egzekwowanie rozporządzenia. Mając na uwadze te cele, Komisja oceni wyniki obecnego rozporządzenia i zbada wpływ wariantów strategicznych na ulepszenie rozporządzenia. Konsultacje te mają zatem na celu zebranie opinii publicznej i dowodów na temat dotychczasowego wpływu rozporządzenia, a także szeregu proponowanych wariantów strategicznych na przyszłość.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Wszyscy obywatele i organizacje zaproszone są do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych. Komisja stara się zebrać informacje od szerokiego kręgu zainteresowanych stron, od władz publicznych po przemysł, stowarzyszenia biznesowe, przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickie, a także indywidualnych obywateli.

Co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział w konsultacjach?

Możesz wziąć udział w tej konsultacji, wypełniając kwestionariusz online. 

Kwestionariusze są dostępne w niektórych lub we wszystkich językach urzędowych UE. Możesz przesłać odpowiedzi w dowolnym języku urzędowym UE.

Ze względu na przejrzystość organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o rejestrację w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

15 września 2020 r. - 29 września 2020 r. 

Więcej informacji:

 

Powrót do listy