Europejski Zielony Ład - co z granicznym podatkiem węglowym (CBAM)? Weź udział w konsultacjach!

Wiesz czym  jest graniczny podatek węglowy (CBAM)? Zgadasz się z jego ideą? Masz pomysł jak koncepcję wcielić w życie? Jeśli tak już dziś weź udział w konsultacjach społecznych, które potrwają do 28 października 2020 r. EU Green Deal (carbon border adjustment mechanism). 

Źródło: pixabay.com Image by hangela 

Skąd pomysł na konsultacje w tym obszarze?

W Europejskim Zielonym Ładzie podkreślono, że „w przypadku utrzymywania się różnic w poziomach ambicji na całym świecie, w miarę jak UE zwiększa swoje ambicje klimatyczne, Komisja zaproponuje mechanizm dostosowania granic węglowych dla wybranych sektorów, aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji”. Ryzyko ucieczki emisji oznacza albo przeniesienie produkcji z UE do innych krajów o mniejszych ambicjach w zakresie redukcji emisji, albo zastąpienie produktów UE przez import charakteryzujący się wyższą emisją dwutlenku węgla. Jeśli to ryzyko się zmaterializuje, nie będzie redukcji globalnych emisji, a to zniweczy wysiłki UE i jej przemysłu zmierzające do spełnienia globalnych celów klimatycznych porozumienia paryskiego.

Graniczny podatek węglowy  (CBAM) zapewniłby, że cena importu dokładniej odzwierciedla zawartość węgla w nim zawartego. Środek ten zostanie zaprojektowany tak, aby był zgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi UE. Środek ten stanowiłby alternatywę dla obecnego przydziału bezpłatnych uprawnień lub rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej, która przeciwdziała ryzyku ucieczki emisji, ze względu na ceny emisji dwutlenku węgla w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

W tym kontekście i zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja postanowiła rozpocząć konsultacje publiczne mające na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat granicznego podatku węglowego. Cele tej konsultacji to:

  • Dać wszystkim obywatelom i organizacjom możliwość informowania o rozwoju polityki.
  • Zbieranie opinii obywateli na temat opcji politycznych i ich możliwych skutków.
  • Określenie możliwości i wyzwań związanych z przyszłym granicznym podatkiem węglowym (CBAM).
Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Te konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych stron, a mianowicie do organów administracji krajowej i regionalnej w UE i na całym świecie, przedsiębiorstw, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, obywateli, stowarzyszeń pracowników i związków zawodowych, firm konsultingowych, ośrodków analitycznych i instytucje akademickie. Skierowany jest do wszystkich sektorów, w szczególności do branż energochłonnych i związanych z nimi rodzajów działalności gospodarczej.

Co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział w konsultacjach?

Możesz wziąć udział w tej konsultacji, wypełniając kwestionariusz online. Jeśli nie możesz skorzystać z kwestionariusza online, skontaktuj się z organizatorami, korzystając z adresu e-mail (TAXUD-CBAM-OPEN-CONSULTATION@ec.europa.eu).

Kwestionariusze są dostępne w niektórych lub we wszystkich językach urzędowych UE. Możesz przesłać odpowiedzi w dowolnym języku urzędowym UE.

Ze względu na przejrzystość organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o rejestrację w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

 

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

 

22 lipca 2020 r. - 28 października 2020 r. 

 

Więcej informacji:

Strona konultacji

 

 
Powrót do listy