Legalne migracje - wyraź swoją opinię!

Jak usprawnić politykę UE, by legalna migracja odbywała się sprawniej? Jakie narzędzia opracować w celu ochronienia legalnych migrantów przed wyzyskiem finansowym? Jak zwiększyć atrakcyjność UE, by przyciągnąć migrantów z atrakcyjnymi umiejętnościami?
Masz pomysł jak tego dokonać? Chcesz zabrać głos w sprawie legalnych migracji? Od dziś do 30 grudnia 2020 r. masz czas, by wziąć udział w konsultacjach społecznych EU nt. legalnej migracji. 

Źródło: pixabay.com Image by Capri23auto 

Skąd pomysł na konsultacje w tym obszarze?

W swoim nowym pakcie w sprawie migracji i azylu Komisja Europejska zapowiedziała szereg nowych środków w celu przyciągnięcia osób atrakcyjnych pod względem umiejętności i talentów do UE. Te konsultacje społeczne mają na celu zidentyfikowanie obszarów, w których ramy UE dotyczące legalnej migracji można by jeszcze bardziej ulepszyć, w tym poprzez ewentualne nowe przepisy. Zachęca również zainteresowane strony do zgłaszania nowych pomysłów na zwiększenie atrakcyjności UE, ułatwienie dopasowywania umiejętności i lepszą ochronę migrantów zarobkowych przed wyzyskiem. Wyniki tych konsultacji pomogą Komisji zdecydować, jakie inne inicjatywy są potrzebne, aby sprostać długoterminowym wyzwaniom w tej dziedzinie.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Poprzez te konsultacje Komisja stara się zebrać opinie wielu zainteresowanych stron zaangażowanych w formułowanie i wdrażanie polityki legalnej migracji. Obejmuje to władze krajowe, regionalne i lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i gospodarczych, przedsiębiorstwa, środowisko akademickie, organizacje migrantów i osoby prywatne. Biorąc pod uwagę znaczenie współpracy międzynarodowej w zarządzaniu legalną migracją, mile widziany jest również wkład tych samych zainteresowanych stron z krajów spoza UE.

Co należy wiedzieć, zanim weźmiesz udział w konsultacjach?

Możesz wziąć udział w tej konsultacji, wypełniając kwestionariusz online. Jeśli nie możesz skorzystać z kwestionariusza online, skontaktuj się z organizatorami, korzystając z adresu e-mail (Silvio.GRIECO@ec.europa.eu).

Kwestionariusze są dostępne w niektórych lub we wszystkich językach urzędowych UE. Możesz przesłać odpowiedzi w dowolnym języku urzędowym UE.

Ze względu na przejrzystość organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o rejestrację w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Kiedy można wziąć udział w konsultacjach?

23 września 2020 r. - 30 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji:
Powrót do listy