Archiwum: Konsultacje

Konsultacje publiczne na temat priorytetów Horyzontu Europa w latach 2021-2024

Komisja Europejska rozpoczęła ostatnie publiczne konsultacje na temat pierwszego planu strategicznego dla programu Horyzont Europa. Będzie on podstawą do formułowania programów prac i tematów konkursowych na pierwsze cztery lata nowego unijnego programu badań i innowacji. Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami z Komisją – ankieta jest otwarta do 18 września 2020 r.

więcej

Pracujesz w branży spożywczej czy rolniczej? Chcemy usłyszeć, jak pandemia koronawirusa wpływa na Twój biznes!

Wspólne Centrum Badawcze JRC rozpoczęło badanie w celu monitorowania wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w UE - od pola do stołu. Termin konsultacji mija 30 września 2020 r. 

więcej

Przyszłość transportu - weź udział w konsultacjach społecznych!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne w sprawie przyszłości transportu, aby umożliwić zarówno zainteresowanym stronom, jak i obywatelom przedstawienie uwag i określenie ich priorytetów. Konsultacje potrwają do 23 września br. Umożliwią Komisji lepsze zrozumienie, w jaki sposób UE może pomóc sektorowi stać się bardziej zrównoważonym i konkurencyjnym, nowocześniejszym i odpornym na kryzysy.

więcej

Jakie możliwości sektorowi dziedzictwa kulturowego oferują technologie cyfrowe? Weź udział w konsultacjach społecznych!

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne w celu oceny i ewentualnej zmiany jej głównego instrumentu politycznego wspierającego cyfrową transformację sektora dziedzictwa kulturowego.

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wysokiej jakości i przy użyciu zaawansowanych technologii, może zapewnić znaczące wsparcie dla ochrony, renowacji, badania i promocji europejskich dóbr kulturowych. W dobie przyspieszonej globalnej transformacji cyfrowej zdigitalizowane elementy dziedzictwa kulturowego udostępnione online są cennymi zasobami do celów edukacyjnych, rozrywkowych lub do dalszego ponownego wykorzystania. Uwydatniają również różnorodność kulturową Europy i mogą inspirować poczucie przynależności i wspólne europejskie wartości.

Konsultacje potrwają do 14 września 2020 r. 

więcej

Ruszają konsultacje w sprawie edukacji cyfrowej!

Epidemia koronawirusa spowodowała, że systemy edukacji musiały nagle i szybko przestawić się na zdalne formy nauczania. Komisja chciałaby poznać doświadczenia w tym zakresie, aby opracować nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który utoruje drogę do prawdziwie integracyjnej i wysokiej jakości edukacji online w Europie. Już dziś weź udział w konsultacjach społecznych - czas masz do 4 września br!

 

więcej

#CohesionAlliance rozpoczyna konsultacje w sprawie nowej deklaracji

Z okazji Dnia Europy, który przypada na dzień 9 maja, Europejski Komitet Regionów (KR) i organizacje partnerskie Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) rozpoczęły wspólne konsultacje w sprawie odnowionej deklaracji w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem COVID-19. Zainteresowane organizacje, instytucje i osoby prywatne mogą wnieść swój wkład w konsultacje do 30 maja 2020 r.

więcej

Zaproszenie do udziału w Otwartych Konsultacjach w sprawie Rekomendacji dot. Połączonej i Zautomatyzowanej Mobilności (CAM)

Konsultacje trwają od 24 października 2018 r. do 4 grudnia br. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu procesu. Raport podsumowujący z jakościową analizą wszystkich działań konsultacyjnych zostanie wydany później.

więcej