Jak obcokrajowcy radzą sobie w dobie pandemii? Ruszamy z konsultacjami!

Dynamicznie rośnie znaczenie cudzoziemców dla rynku pracy, rozwoju przedsiębiorstw czy funkcjonowania uczelni wyższych w woj. śląskim. Czas pandemii jest dla nich szczególnie trudny i podwójnie naznaczony niepewnością. Pochodzisz z zagranicy? Studiujesz lub pracujesz w Polsce? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami z okresu pandemii - z jakimi borykasz się problemami? Jak oceniasz swój pobyt w województwie śląskim, jakie masz plany? Zapraszamy do udziału w naszym badaniu, by wspólnie przyczynić się do lepszego zrozumienia perspektywy cudzoziemców przez władze samorządowe. Arkusze przygotowaliśmy w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, ukraińskiej i białoruskiej). 

 

Article in English

Артыкул на беларускай мове

Стаття українською мовою

Skąd pomysł na badania?

Wzrastająca liczba i powiększający się wpływ obcokrajowców na funkcjonowanie firm czy uczelni wciąż w niewielkim stopniu znajdują odbicie w próbach zrozumienia ich własnej perspektywy. Chcemy to zmienić! Wszelkie rekomendacje i starania powinny zostać poprzedzone dobrym rozpoznaniem – czyli rzetelną diagnozą. To podstawa do projektowania działań, umożliwiających optymalne spożytkowanie zasobów województwa śląskiego i mieszkających na jego terenie cudzoziemców – z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Kogo badamy?

Zapraszamy do badania wszystkich obcokrajowców, przebywających aktualnie na terenie województwa śląskiego – niezależnie od miejsca pochodzenia. Prosimy o udostępnienie linka do kwestionariusza ankiety znanym Państwu zagranicznym studentom, pracownikom czy przedsiębiorcom.

Jak wziąć udział w badaniach?

Wystarczy wybrać dogodną wersję językową kwestionariusza i poświęcić zaledwie kilka minut.

Pracujący:

[PL] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1556
[EN] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1568
[UA] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1578
[BY] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1580

Studenci:

[PL] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1557
[EN] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1569
[UA] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1576
[BY] https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1579

Kto realizuje badania?

Badania realizujemy w ramach cyklu "Śląskie a pandemia" we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat.

Opiekun merytoryczny badania:

dr Rafał Cekiera
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
mail: rafal.cekiera@us.edu.pl

Etyka

Celem prowadzonych badań jest rzetelna diagnoza sytuacji obcokrajowców, przebywających podczas pandemii COVID-19 na terenie woj. śląskiego. Będzie ona stanowiła podstawę do formułowania konkretnych rekomendacji dla decydentów, mających wpływ na procesy migracyjne i działania integracyjne. Badanie nie ma charakteru komercyjnego, a jego rezultaty zostaną upublicznione w wolnym dostępie w postaci raportu.

Kwestie etyczne są niezwykle istotne przy realizacji wszelkich projektów, angażujących postronne osoby w proces badawczy. Dotyczą one różnych obszarów – począwszy od sposobu kontaktu z respondentami, poprzez formułowanie pytań w kwestionariuszu, aż po zakres wykorzystywania pozyskanych w badaniu informacji. W obszarze badań społecznych  zostały one skodyfikowane m.in. w postaci powszechnie uznawanego Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

W naszym projekcie badawczym, ze względu na jego służebny względem grupy respondentów charakter, etyczny aspekt badań w oczywisty sposób ma kluczowe znaczenie. Przestrzeganie zasad etycznych nadzorowane jest dwupoziomowo – poprzez naukowego koordynatora projektu (dra Rafała Cekierę z Instytutu Socjologii UŚ) oraz realizatora badania – firmę BIOSTAT,  znajdującą się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. W załączniku przesyłamy poświadczenie przestrzegania w ramach naszych badań wspomnianego Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR.

Poświadczenie przestrzegania zasad etycznych w badaniach

Powrót do listy