Weź udział w konsultacjach dot. strategii leśnej!

Co mieszkańcy UE myślą na temat wyzwań dotyczących klimatu? Jakie mają zdanie na temat różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich? A co mogą powiedzieć na temat zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi?

Do 19 kwietnia 2021 r. potrwają konsultacje społeczne nt. Nowej strategii leśnej UE, która będzie integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu. 

Źródło: Image by bertvthul via pixabay.com

 

Co?

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku. Będzie ona oparta na unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować wiele usług świadczonych przez lasy.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy obywatele i organizacje.

Komisja poszukuje opinii wielu zainteresowanych stron:

  • władz krajowych, regionalnych i lokalnych
  • właścicieli i zarządców lasów,
  • przemysł i przedsiębiorstwa związane z leśnictwem (w szczególności MŚP i mikrofirmy),
  • związki zawodowe,
  • indywidualni obywatele UE (w tym kobiety, mężczyźni i młodzież),
  • konsumenci produktów drewnopochodnych,
  • organizacje pozarządowe,
  • uniwersytety, ośrodki akademickie / badawcze, 
  • inne kraje i organizacje międzynarodowe oraz instytucje finansowe.
Dlaczego?

Celem nowej strategii leśnej UE będzie zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji celów w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu, ograniczają i kontrolują klęski żywiołowe, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę obiegową i społeczności wiejskie. Ponadto, strategia pomoże Unii Europejskiej wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów. Powinna ona umożliwić silne przywództwo UE na arenie międzynarodowej w ramach przygotowań do COP15 dotyczącego różnorodności biologicznej w Kunming oraz w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 r., porozumienia paryskiego, Konwencji o różnorodności biologicznej oraz Konwencji o zwalczaniu pustynnienia.

Celem konsultacji jest poznanie opinii obywateli, podmiotów gospodarczych i wszystkich innych podmiotów na temat sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed naszymi lasami, w szczególności w odniesieniu do klimatu, różnorodności biologicznej, obszarów wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

Komisja Europejska chce także przeanalizować, w jaki sposób zmobilizować unijne instrumenty wsparcia, monitorowanie lasów, przemysł związany z leśnictwem oraz unijny cel polegający na obsadzeniu do 2030 r. trzech miliardów drzew, przy jednoczesnym zapewnieniu światowego przywództwa UE.

Kiedy i gdzie?

Konsultacje są otwarte do 19 kwietnia 2021 r.

Strona konsultacji.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Powrót do listy