Konsultacje

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - weź udział w konsultacjach!

Przyczyń się do kształtu  ram strategicznych UE na lata 2021-2027 w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Konsultacje publiczne potrwają do 1 marca 2021 r.

więcej

Fluorowane gazy cieplarniane - jak sobie z nimi radzimy? Co możemy usprawnić? - Weź udział w konsultacjach społecznych!

Czy przyjęte w 2014 r. rozporządzenie dotyczące redukcji fluorowanych gazów cieplarnianych spełnia swoje zadanie? Jak je ulepszyć, biorąc pod uwagę rozwój przemysłu i technologii? Jak dostsować jego cele w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu? Podziel się swoimi spotrzeżeniami, biorąc udział w konultacjach społecznych, które potrwają do 29 grudnia br. 

więcej

Legalne migracje - wyraź swoją opinię!

Jak usprawnić politykę UE, by legalna migracja odbywała się sprawniej? Jakie narzędzia opracować w celu ochronienia legalnych migrantów przed wyzyskiem finansowym? Jak zwiększyć atrakcyjność UE, by przyciągnąć migrantów z atrakcyjnymi umiejętnościami?
Masz pomysł jak tego dokonać? Chcesz zabrać głos w sprawie legalnych migracji? Od dziś do 30 grudnia 2020 r. masz czas, by wziąć udział w konsultacjach społecznych EU nt. legalnej migracji. 

więcej