Konkursy

Program Młodzi, Wybrani Politycy 2021 - Dołącz do społeczności YEP!

Masz nie więcej niż 40 lat? Posiadasz mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym UE? Może to czas, by dołączyć do Programu dla Młodych Wybranych Polityków (YEP)? Aplikacje należy przesłać najpóźniej do 12 marca 2021 r. 

 

więcej

Regio Stars 2021 - nabór już trwa!

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie. Nabór potrwa do 9 maja 2021 r.

więcej

EIT Food Seedbed 2021 – program wsparcia innowatorów w branży rolno-spożywczej!

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do bezpłatnego programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej, EIT Food Seedbed 2021. Aplikujący powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów. Nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 10 kwietnia 2021 r.

więcej

Zawalcz o Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2021!

Masz 16-30 lat i pracujesz nad projektem o wymiarze europejskim? Do 22 lutego zawalcz o Młodzieżową Nagrodę im. Karola Wielkiego 2021 i zdobądź fundusze na rozwój swojej inicjatywy. Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie co roku przyznają Europejską Nagrodę dla Młodzieży im. Karola Wielkiego projektom realizowanym przez młodych ludzi, które pomagają promować porozumienie między ludźmi z różnych krajów europejskich. Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji nagrody można składać do 22 lutego 2021 roku.

więcej

Miasta, łączcie siły i dołączcie do partnerskiego programu uczenia się! Nabór potrwa do 19 marca!

Nauka, inspiracje i podejmowanie działań w zakresie wyzwań związanych z klimatem i energią!

Miasta, możecie już dziś dołączyć do nowego programu partnerskiego uczenia się (ENG peer learning) Europejskiego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii. Nowy program opiera się na sukcesie wcześniejszego i oferuje miastom, regionom i prowincjom w całej Europie możliwość podniesienia kompetencji w obszarze wyzwań klimatycznych i energii! Termin aplikacji mija 19 marca 2021 r. 

więcej

Zrównoważony rozwój miast - nabór do sieci pilotażowej URBACT!

Interesujesz się agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju miast do 2030 r.?Jesteś zainteresowany wstąpieniem do pilotażowej sieci wspierającej miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG)? Zgłoś się do nas do 10 grudnia, a pomożemy Ci aplikować. O przyłączenie do sieci mogą ubiegać się wszystkie a bez ograniczeń wielkości, jednak szczególny nacisk zostanie położony na przyciągnięcie do udziału w sieci małych i średnich miast. Cały projekt ma trwać od marca 2021 przez kolejne 18 miesięcy.

więcej

Era PerMed - Rozwój narzędzi wsparcia klinicznego dla wdrożenia medycyny personalizowanej - weź udział w naborze!

16 mln. euro, 3 miesiące na stworzenie konsorcjów, 3 miesiące na złożenie pełnego wniosku.  

ERA PerMed to ERA-Net Cofund, wspierany przez 32 partnerów z 23 krajów i współfinansowany przez Komisję Europejską (KE). Aby dostosować krajowe strategie badawcze, promować doskonałość, wzmocnić konkurencyjność europejskich graczy w dziedzinie medycyny personalizowanej (PM) i zacieśnić europejską współpracę z krajami spoza UE. Organizacje finansujące w niniejszym zaproszeniu pragną w szczególności promować innowacyjną współpracę interdyscyplinarną i zachęcać do składania wniosków dotyczących badań translacyjnych.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na 14 grudnia 2020 r., A ostateczny termin składania wniosków wstępnych 4 marca 2021 r. Oczekuje się, że konsorcja zaproszone do etapu pełnego składania wniosków będą musiały złożyć wniosek do 17 czerwca 2021 r. Dostępny budżet na ten nabór wynosi 16 mln EUR (w przybliżeniu). 

więcej

UE finansuje nowe wspólne projekty badawcze i przemysłowe!

Komisja opublikowała zaproszenia do składania wniosków dotyczące finansowania w wysokości ponad 160 mln euro wspólnych projektów badawczych i przemysłowych w 2020 r., a także ogłosiła siedem nowych projektów badawczych w dziedzinie obronności wybranych do otrzymania finansowania w wysokości ponad 19 mln euro w ramach budżetu na 2019 r.

więcej